Connect with us

SLOBODNA VOJVODINA

Ranko Bugarski: Nezameranje ideologiji srpskog nacionalizma put u haos

Ministarstvo prosvete i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) doneli su solomonsko rešenje koje je potpuno apsurdno i nemoguće za izvođenje i može samo da izazove haos – kaže za Danas Ranko Bugarski, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu u penziji, komentarišući nalog koji je ZUOV uputio izdavačima udžbenika da izmene spornu formulaciju o južnoslovenskim jezicima u udžbenicima za srpski jezik tako što će dati narativno objašnjenje podele južnoslovenskih jezika, bez tabele ili liste.

Published

on

Ministarstvo prosvete i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) doneli su solomonsko rešenje koje je potpuno apsurdno i nemoguće za izvođenje i može samo da izazove haos – kaže za Danas Ranko Bugarski, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu u penziji, komentarišući nalog koji je ZUOV uputio izdavačima udžbenika da izmene spornu formulaciju o južnoslovenskim jezicima u udžbenicima za srpski jezik tako što će dati narativno objašnjenje podele južnoslovenskih jezika, bez tabele ili liste.

Podsetimo, nakon pritužbe Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine da se u pojedinim udžbenicima srpskog jezika za osmi razred osnovne škole negira postojanje hrvatskog jezika, reagovali su Zaštitnik građana i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti i tražili da se izmeni sporna formulacija Odbora za standardizaciju srpskog jezika o tome koji jezici spadaju u grupu južnoslovenskih.

Stav Odbora je da među južnoslovenske jezike treba navesti bugarski, makedonski, slovenački i srpski jezik, a da uz srpski u napomeni treba reći da Hrvati, Bošnjaci i neki Crnogorci ovaj jezik nazivaju hrvatski, bosanski/bošnjački i crnogorski jezik.

Ministarstvo prosvete i ZUOV su loptu prebacili na izdavače i autore udžbenika koji do 15. maja treba da osmisle rešenje, ali bez taksativnog nabrajanja koji su južnoslovenski jezici.

– Ovim potezom Ministarstvo i Zavod očito peru ruke. Oni ne poznaju materiju u dovoljnoj meri ili se možda prave da je ne poznaju, a boje se da ne naprave neku političku grešku, jer je ovo pitanje i inače politički osetljivo, a posebno u trenutku kada se očekuje formiranje nove Vlade. Zbog toga pojedinci koji su u krugu kandidata zainteresovanih za neke funkcije verovatno smatraju da treba da budu oprezniji nego inače, da se negde ne „okliznu“, da se ne zamere nekoj višoj vlasti, pa verovatno ocenjuju da je najbolje da se sklone u stranu i da neko drugi obavi taj posao koji bi inače pripadao njima – smatra profesor Bugarski.

* Može li autor udžbenika da narativno objasni koji su južnoslovenski jezici, a da ih ne navede?

– Ne vidim kako je moguće reći koji su južnoslovenski jezici, ili bilo koji drugi, a da se oni ne navedu svojim imenom kroz neki spisak ili tabelu. Doneta je preporuka koju je apsolutno nemoguće sprovesti u delo. Zanimljivo je da se pažnja poklanja tehničkoj strani ove intervencije, pa se kaže da stranice sa spornom formulacijom treba zameniti stranicama sa izmenjenim tekstom, ali se ne kaže ništa o sadržaju koji tu treba da stoji. U ovoj situaciji ne mogu a da unapred ne žalim sirote autore, izdavače, nastavnike i u krajnjoj liniji učenike.

* Ako učenik pita nastavnika koji jezici su južnoslovenski, šta on treba da mu kaže a da bude tačno?

– Nastavnik bi jedino mogao da se pozove na sopstveno znanje o tome. U svakom boljem lingvističkom priručniku piše koji su južnoslovenski jezici. On treba da proceni šta i koliko da kaže ako ga učenik pita. Odgovori će se razlikovati od nastavnika do nastavnika i biće izneveren opšti cilj intervencije, ali zbilja ne vidim šta se drugo može.

* Očigledno je da su Ministarstvo i ZUOV pokušali da pomire dve strane – s jedne strane da se ne zamere Odboru za standardizaciju srpskog jezika, a sa druge da izbegnu dalje korake Zaštitnika građana i Poverenice.

– Ne mislim da je reč o nezameranju Odboru kao stručnom telu, jer to nije organ pred kojim bi morale da ustuknu državne institucije kao što su ministarstva i zavodi. Reč je o nezameranju ideologiji srpskog nacionalizma, nažalost duboko ukorenjenoj u našem društvu, čiji je Odbor jedan od vodećih eksponenata. LJudi se ustručavaju da kažu nešto protiv Odbora jer su u strahu da će odmah biti označeni maltene kao narodni neprijatelji i da se mešaju u ono za šta nisu ni kompetentni, niti pozvani, a Odbor smatra da je jedini vlastan da o tome govori.

* Ali u delu javnosti čujemo mišljenja da ne mogu Zaštitnik građana i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, niti Ministarstvo da budu stručniji od Odbora za standardizaciju srpskog jezika za pitanje koji su jezici južnoslovenski.

– Reakcije hrvatskog i bošnjačkog nacionalnog saveta daju pravni osnov za intervenciju državnih organa. Kršenje prava nacionalnih manjina je osnov da svaka ozbiljna država reaguje preko svojih institucija. Srbija je uradila ono što je morala, i intervenisale su dve relevantne institucije, Zaštitnik građana i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, sasvim opravdano zahtevajući izmenu sporne formulacije. (Uzgred, Zaštitnik je zbog svoje odluke brutalno izvređan na stranicama jednog dnevnog lista od čelnika Odbora, koji su ga nazvali neznalicom i politikantom koji đonom ide na nauku.) Pomenuti saveti nacionalnih manjina, kao i Zaštitnik građana i Poverenica pritom se pozivaju na Evropsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima, koju je Srbija ratifikovala 2006. godine. Ali i bez toga formulacija Odbora je sasvim neodrživa iz brojnih drugih razloga. Pitanje koji su južnoslovenski jezici nema mnogo veze sa pitanjem manjinskih jezika i pravima njihovih govornika, ali je to, kako rekoh, omogućilo neophodnu intervenciju države.

* Od početne ideje da se praksauudžbenicima ujednači sada dolazimo do toga da će svaki autor da osmisli svoje viđenje južnoslovenskih jezika. Da li sada možemo da očekujemo da će neka komisija Zavoda da procenjuje šta je od toga prihvatljivo?

– Ovde je stvoren jedan začarani krug i odgovornost se prebacuje, pa je teško prognozirati šta će se dešavati. Problem je u tome što je od samog početka cela stvar stavljena na pogrešan kolosek, i to zaslugom samog Odbora. Naime, Odbor je istinski kompetentan samo za standardizaciju srpskog jezika, ali ne i za sve što je u vezi sa ovim jezikom, kako to njegovi predstavnici vole da kažu. On može i treba da učestvuje i u jezičkoj politici, ali ne kao vrhunska i najpozvanija ustanova za baš sva pitanja koja dotiču srpski jezik. Time on izlazi iz domena svoje stvarne, pa čak i nominalne kompetencije. Predmet ovog konkretnog spora nije srpski jezik, nego određenje južnoslovenskih jezika. Ta materija nije samo u domenu srbistike, već i drugih disciplina, poput opšte lingvistike, sociolingvistike, a naročito genetske lingvistike. To je disciplina lingvistike koja se bavi genetskim razvojem i klasifikacijom jezika sveta. O ovim disciplinama čelnici Odbora izgleda ne znaju mnogo, pa tako laički mešaju pojmove jezika i standardnog jezika, čime unose temeljnu zabunu sa vrlo ozbiljnim posledicama.

*U čemu je razlika između tih pojmova?

– Odbor neprekidno ima u vidu standardne jezike, oni govore o vukovskom jezičkom standardu; međutim, standardni jezik je samo jedan od varijeteta nekog jezika. Drugim rečima, pojam jezika obuhvata cele jezike, a to znači dati jezik sa svim njegovim pojavnim oblicima, kao što su dijalekti, žargoni i drugi, uz standardni varijetet ako ga ima. Iz tih razloga se ne smeju brkati ova dva pojma. Kada se kaže južnoslovenski jezici, misli se na te jezike sa njihovim varijetetima. Prema tome, u ovom kontekstu reći da je npr. hrvatski samo drugo ime za srpski jezik, znači reći da su pored štokavskog, kajkavski i čakavski dijalekti srpskog jezika; da su gramatike i rečnici hrvatskog jezika priručnici srpskog jezika, samo drugačije naslovljeni; da je istorija hrvatskog jezika isto što i istorija srpskog jezika… To su naravno totalne besmislice, ali one logički proističu iz zamenjivanja pojma jezika pojmom standardnog jezika. Otuda je proisteklo zamešateljstvo gde se Zavod i Ministarstvo izvlače, a Odbor tera svoju liniju sejući među školsku decu zlo seme srpskog jezičkog nacionalizma i još to nudi kao jedinu i opšteprihvaćenu naučnu istinu, dok bi njihov uistinu originalni spisak teško prihvatili ozbiljni lingvisti u Srbiji i van nje.

Nema rešenja a da se niko ne naljuti

* Da ste autor udžbenika, šta biste napisali koji su jezici južnoslovenski, a da bude u skladu sa naukom i zakonom, i da se niko ne naljuti?

– Šta god napisali neko će se naljutiti. Po mom mišljenju, tu treba navesti dve bitne informacije: 1. po tradicionalnoj, u svetu i kod nas opšteprihvaćenoj podeli južnoslovenski jezici su srpskohrvatski, slovenački, makedonski i bugarski; 2. po administrativnom rastakanju srpskohrvatskog njegovo mesto zauzimaju srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski. To je sve što treba da stoji u udžbeniku, a u uputstvima za nastavnike i drugim materijalima mogle bi se dodati dve napomene, jedna o bosanskom, a druga o crnogorskom jeziku, jer su ta dva jezika za mnoge problematična. Često se umesto bosanski daje alternativni naziv bošnjački ili se piše bosanski/bošnjački, a jedini zakonit naziv tog jezika u Srbiji je bosanski, što opravdano stoji i u srpskom Zakonu o ratifikaciji Evropske jezičke povelje. A crnogorski možda nema dovoljno međunarodne afirmacije ali zaslužuje navođenje kao službeni jezik jedne države na južnoslovenskoj jezičkoj teritoriji, ma šta neko mislio o njegovoj lingvističkoj samosvojnosti. Moje mišljenje je suštinski podudarno sa poznatom Deklaracijom o zajedničkom jeziku iz 2017. godine, koju je potpisalo oko 10.000 ljudi širom sveta, uključujući više desetina lingvista, a koja navedene jezike vidi kao četiri ravnopravne varijante jednog zajedničkog jezika.

Vesna Andrić

izvor: https://www.danas.rs/vesti/drustvo/ranko-bugarski-nezameranje-ideologiji-srpskog-nacionalizma-put-u-haos/

SLOBODNA VOJVODINA

LSV VOJVOĐANI: Zabraniti sraman skup koji veliča zločin u Srebrenici

Ubeđeni smo da svi Novosađani, Vojvođani i sve građanke i građani Srbije, duboko žale što je na časnu i svetlu istoriju naših naroda i države bačena mrlja kada je u Srebrenici počinjen genocid

Published

on

By

Nažalost, pojedinci koji očigledno imaju veze sa ovom vlašću pokušavaju da nas ubede da treba da se odreknemo svih vrednosti i načela naših predaka i da prihvatimo čin mržnje kao opravdan vid borbe, da negirajući činjenice živimo sa njima u njihovoj ružičastoj stvarnosti u kojoj nema odgovornosti, empatije nego postoje samo lični interesi tih pojedinaca zbog kojih su oni spremni da manipulišu hiljadama mladih života, pa čak i da zloupotrebe zvanični grb antifašističkog i slobodarskog grada Novog Sada koji se nalazi na plakatu koji poziva na ovu fašističku “manifestaciju” virtuelne stvarnosti u kojoj se smrt hiljada nevinih ljudi smatra oslobođenjem, a svako ko ne pristaje na tu provokaciju naziva se izdajnikom.

Očekujemo da se Grad Novi Sad JAVNO ogradi, te da novosadska policija zabrani održavanje ove “manifestacije”, inače ćemo smatrati da ova vlast, sada i javno, stoji iza ove nepojamne provokacije.

Gradski odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine VOJVOĐANI Novi Sad

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Bešlin: S druge strane Tita ne nalaze se Srbi, već fašisti

Istoričar Milivoj Bešlin izjavio je večeras, povodm 7. jula, Dana antifašističkog ustanka naroda Srbije iz 1941. godine, da se “s druge strane Tita ne nalaze Srbi, već fašizam”

Published

on

By

“Srbi su se većinski pod Titovom komandom borili protiv fašizma. Svako ko hoće da iseli Tita iz Kuće cveća u Beogradu ima ideju da se obračuna sa jugoslovenskim antifašizmom, pa samim tim i sa srpskim antifašizmom”, rekao je Bešlin.

Podsetio je da je Jugoslavija u Drugom svetskom ratu podnela milion žrtava, a da je iz njega izašla sa milion ljudi pod oružjem.

“Partizanski pokret je bio najuspešniji kontinentalni antifašistički pokret, ovenčan svetskom slavom, i to niko ne može osporiti”, kazao je Bešlin na tribini u Omladinskom centru CK 13 u Novom Sadu.

Dodao je da su jugoslovenski antifašisti, predvođeni Titom i Komunističkom partijom Jugoslavije, pokazali da je “mala organizovana grupa uvek dovoljna da povede veliku neorganizovanu grupu”.

“Antifašizam je samo onda antifašizam samo ako je borben i ako se svesno, borbeno i aktivno suprotstavlja fašizmu. Svaki pacifizam u vremenu kada fašizam besni zapravo radi u korist fašizma”, rekao je Bešlin.

Govoreći o četnicima u Drugom svetskom ratu, Bešlin je kazao da oni nisu bili antifašisti jer se nisu borili protiv fašista već protiv partizana, dakle borili su se protiv antifašista.

“Vrlo je jednostavno: da li se neko borio protiv fašizma ili ne. A četnici se nisu borili protiv fašizma. Partizani su bili jedini antifašisti u Jugoslaviji”, naveo je Bešlin.

Dodao je da nije sporno da su se četnici i partizani zajedno borili kada je stvorena Užička republika u jesen 1941. godine, ali je naveo da je već u leto 1941. godine četnički zapovednik Draža Mihailović slao prve emisare okupacionim nemačkim vlastima u Beogradu, sa ponudom za saradnju u borbi protiv partizana.

“Tokom oktobra je dogovoren susret Mihailovića sa predstavnicima nemačkog Trećeg Rajha, do kojeg je došlo 11. novembra u selu Divci. I kada čitate zapisnik tog razgovora, svaki neočetnik danas koji se kune u Dražu Mihailovića, ako je iole funkcionalno pismen, morao bi imati neki transfer blama s obzirom kako je Mihailović sramotno ponizno nastupao pred Nemcima”, naveo je Bešlin.

Objasnio je da su Nemci Mihailovića prvo ponizili tako što su mu na pregovore poslali “trećerazrednog emisara”, a potom su mu, na njegovo moljakanje da mu daju oružje, jasno rekli: “Gubi se!”

“Ali, Draža Mihailović je i pre tog sastanka, 31. oktobra 1941, izdao opštu naredbu da se na teritoriji Užičke republike izvrši napad na partizanske položaje”, naveo je Bešlin.

Odbacio je revizionističke argumente da se četnici nisu borili protiv fašističkih okupatora jer su navodno “čuvali biološku supstancu naroda”.

“Kako to čuvaš biološku supstancu kada si izdao naredbu da napadnu partizane koji su tada gotovo isključivo bili Srbi? Kako to čuvaš biološku supstancu kad naređuješ masovne pokolje tokom rata?“, upitao je Bešlin.

Dodao je da je Draža Mihailović dobio orden od francuskog vođe pokreta otpora Šarla de Gola, koji tada “nije znao šta se dešava ni u Francuskoj a kamoli u Jugoslaviji”.

Bešlin je objasnio da je sve vreme rata jedino britanski premijer Vinston Čerčil imao pune informacije o dešavanjima na jugoslovenskom frontu te je 1943. godine odustao od bilo kakve saradnje sa četnicima zbog njihove saradnje sa Nemcima i potpuno se okrenuo partizanima, u čiji štab je poslao čak i svoga sina Randolfa.

Dodao je da je američki predsednik Hari Truman odlikovao Dražu Mihailovića 1946. godine, kako bi se osvetio Titu za rušenje dva američka aviona iznad Jugoslavije, što je bilo poniženje za SAD.

“Dakle, to je kontekst: Trumanov orden za Mihailovića je u stvari osveta Titu. Ali, posle razlaza Tita sa Staljinom, odnosi sa SAD su normalizovani i Amerikanci više nikada taj orden nisu pominjali”, naveo je Bešlin.

Prema njegovim rečima, temeljni okvir svakog fašizma jeste totalitarna nacionalna država.

“Totalitarna država je država bez društva, u kojoj društvo ne može da pruža otpor. Bez ideologije nacionalizma, nema ni fašizma. Fašizam je nacionalizam koji je došao do svoje krajnje tačke”, rekao je Bešlin.

Ocenio je da su “klerikalizacija, nacionalizam, neofašizam” državni projekti danas u Srbiji, kao što su i navodno samoorganizovane ekstremno desničarske grupe u stvari pod kontrolom države.

Bešlin je rekao da ipak postoje i pozitivni primeri, kao što je izložba u produkciji Muzeja Jugoslavije o Đorđu Andrejeviću Kunu, i to u Galeriji SANU u Beogradu.

“Đorđe Andrejević Kun je bio antifašista, levičar, partizan. Ta izložba je jedna mala pobeda antifašizma”, ocenio je on.

Bešlin: Ono što danas predstavljaju kao svetosavlje nema veze sa Svetim Savom

Bešlin je rekao da ono što danas Srpska pravoslavna crkva predstavlja kao “svetosavlje” nema nikakve veze sa istorijskom ličnošću Svetog Save.

“Ono što oni danas predstavljaju kao Svetog Savu, to su Nikolaj Velimirović, to je srpski fašista iz Drugog svetskog rata Dimitrije Ljotić. A Sveti Sava je za svoje vreme bio progresivan”, rekao je Bešlin na tribini u Omladinskom centru CK 13 u Novom Sadu.

Dodao je da “ovi danas ljotićevsku i nikolajevsku ideologiju prodaju kao svetosavlje”.

(Autonomija)

izvor: https://autonomija.info/beslin-s-druge-strane-tita-ne-nalaze-se-srbi-vec-fasisti/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Protest u Bavaništu zbog prodaje i seče šume: „Meštanima znači život, 6.000 ljudi ostaće bez vode“

Meštani sela Bavanište protestuju jer žele da sačuvaju od prodaje šumu koja predstavlja odbranu od peska Deliblatske peščare i daje pijaću vodu, a tu žive i neke od zaštićenih vrsta – lipa, topola, i hrastova sarih više od 150 godina

Published

on

By

Jovan Jovanov iz udruženja Složni Pidikanci kažu da je šuma nekada bila državna, da je pripadala 1937. godine Opštini Bavanište, a potom prešla u privatnu svojinu.

„Potom je prešla 1972. godine u društvenu svojinu kao Kombinat Banat, pa prešla u svojinu privatnog preduzeća Lune Milovanović. Zatim je 1982. godine pod sumnjivim okolnostima prešla sa društvene svojine na ciglanu Desko, koja sada hoće da je proda“, navodi on.

Kako kaže, šuma se vodi kao društvena svojina, i Ustav naše države je ne prepoznaje za prodaju kao takvu.

„Očekujemo da pravobranilaštvo u Zrenjaninu odreaguje, da se obustavi licitacija prodaje zemljišta.

Šuma meštanima znači bukvalno život, kaže Marija Ćirikovački iz udruženja.

„U slučaju da je poseku, dve ulice bi ostajale bez krova svaki put kada duva košava. Nanosi peska bi bili minimalno dva centimetra godišnje, što bi zatrovalo oranice, bašte. Svi izvori pijaće vode su nam ispod korena ove šume. Ako se poseče, 6.000 stanovnika će ostati bez vode“, navela je naša sagovornica.

izvor: https://n1info.rs/vesti/protest-u-bavanistu-zbog-prodaje-sume-mestanima-znaci-zivot-6-000-ljudi-ostace-bez-vode/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Srbiji je mesto u Evropskoj uniji a ne u Vučićevim mitomanskim bajkama

Liga socijaldemokrata Vojvodine – VOJVOĐANI zahteva od Vlade i predsednika republike Aleksandra Vučića da Srbija što pre primeni tri nove spoljnopolitičke odluke Saveta EU vezano za Ukrajinu i Severnu Koreju

Published

on

By

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borel izjavio je da se Srbija nije uskladila sa odlukom koju je Savet EU doneo 31. maja o restriktivnim merama protiv pojedinaca i entiteta iz Severne Koreje, te sa merama podrške teritorijalnom integritetu Ukrajine na Krimu i u Sevastopolju, i praktično je jedini kandidat za člana u Evropskoj uniji koji to nije uradio.

Nažalost, jasno je da Aleksandar Vučić i ova vlast nastavljaju sa udaljavanjem Srbije sa njenog evropskog puta i sa politikom podrške diktatorskim i autoritarnim režimima u svetu.

Srbiji je mesto u modernom svetu, a samim tim i u porodici evropskih naroda.

Režim Aleksandra Vučića to očito ne želi, nego je Srbiju zarobio u gustu mrežu mitomanije i lažne istorije.

Srbija mora napred. Modernizacija države i društva i prihvatanje evropskih standarda moraju postati temelj politike svih demokratskih snaga.

Samo to će dovesti do boljeg života građana Srbije i stvaranja moderne i ozbiljne države.

Aleksandar Olenik
član Predsedništva
Lige socijaldemokrata Vojvodine – VOJVOĐANI

izvor: https://vojvodjani.rs/srbiji-je-mesto-u-evropskoj-uniji-a-ne-u-vucicevim-mitomanskim-bajkama/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

LSV: Nadležni da preispitaju Gujona i utvrde njegovu odgovornost

Liga socijaldemokrata Vojvodine (LSV) – Vojvođani pozvala je nadležne organe da preispitaju rad Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, koju je do pre mesec dana vodio Arno Gujon i utvrde njegovu odgovornost

Published

on

By

Liga u soapštenju Gujona naziva „francuski ekstremni desničar sa našim pasošem“.

Kako LSV navodi, u kontroli koju je sprovela Državna revizorska institucija (DRI) ustanovljeno je da su u toku prošle godine, na konkursima Uprave koju je vodio Gujon, značajna sredstva iz budžeta „završavala na računima brojnih nevladinih organizacija, uključujući i desničarske grupe povezane sa njim“.

„Novac od Gujona su dobili i jastrebovi naprednjačke politike na Novosadskom univezitetu, koji su blokirali rad pojedinih fakulteta, nezadovoljni radom pojedinih predavača na njima. Iste te osobe organizovale su i naprednjačke kol centre u Novom Sadu u toku junskih izbora ove godine“, ističu iz LSV.

Uz te stranke dodaju da je Vlada, umesto da sama analizira izveštaj DRI, Gujona imenovala na novu funkciju – čelnika Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju, i na sednici Vlade u maju preusmerila 3,1 milion evra, namenjenih za kapitalne investicije, u pravcu te kancelarije.

„Sramota je da Srbija temelj svoje spoljne politike gradi na ovakav način, posebno što to radi uz pomoć čoveka koji je u Fracuskoj godinama važio za promotera ekstremno desnih političkih ideja“, navodi se u saopštenju.

Bivši direktor Uprave za saradnju s dijasporom Arno Gujon demantovao je navode LSV da je kontrola Državne revizorske institucije pokazala da su prošle godine, na konkursima uprave koju je vodio, značajna sredstva „završavala na računima brojnih nevladinih organizacija“, uključujući desničarske. Gujon je naglasio da je i DRI demantovala navode RSE.

Prema njegovim rečima, u Izveštaju o reviziji finansijskih izveštaja Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu za 2023. godinu tabelarno su navedeni podaci o 342 nosioca projekata, kojima su odobrena i preneta sredstva po sprovedenim konkursima, a ne postoje podaci iz kojih „proizlazi“ da se radi o „desničarskim organizacijama povezanim i sa partijom predsednika Srbije Aleksandra Vučića“.

Gujon je istakao da DRI u svom reagovanju zaključuje da se pogrešnim tumačenjem njenog izveštaja i netačnim navođenjem, čitaoci dovode u zabludu, čime se nanosi šteta ugledu ove važne i nezavisne institucije.

izvor: https://n1info.rs/vesti/lsv-nadlezni-da-preispitaju-gujona-i-utvrde-njegovu-odgovornost/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Mađarski pisci iz Vojvodine osudili zabranu festivala Kikinda short i Mirdita, dobar dan!

Mađarski pisci i književnici iz Vojvodine osudili su zabranu održavanja festivala Kikinda short u javnom prostoru Narodne biblioteke „Jovan Popović“ u Kikindi, i festivala „Mirdita, dobar dan“ u Beogradu, prenosi portal Autonomija

Published

on

By

Kako je u saopštenju navelo četrdesetak potpisnika, oni su na ovaj način izrazili podršku festivalima koji su, kako su naveli, brutalno napadnuti od strane gradonačelnika.

„Osuđujemo prekomernu reakciju vlasti protiv slobode duhovnog života i mišljenja. Kikinda short je među ostalim otvoren i na mađarsku kulturu, na festivalu od početka gostuju i mladi mađarski pisci“, dodaje se.

Dodaju da podržavaju svaku inicijativu sa ciljem produbljenja dijaloga, a osuđuju svako onemogućavanje dijaloga i saradnje, prenosi portal Autonomija.

Potpisnici:

Bakos Petra – Petra Bakoš
Balázs Attila – Atila Balaž

Bence Erika – Erika Bence
Bencsik Orsolya – Oršolja Benčik
Beszédes István – Ištvan Besedeš
Bicskei Gabriella – Gabrijela Bičkei

Bíró Tímea – Timea Biro
Celler Kiss Tamás – Tamaš Kiš Celer
Csányi Erzsébet – Eržebet Čanji
Fehér Miklós – Mikloš Feher

Fekete J. József – Jožef J. Fekete
Jódal Kálmán – Kalman Jodal
Jódal Rózsa – Roža Jodal
Kollár Árpád – Arpad Kolar

Kontra Ferenc – Ferenc Kontra
Kormányos Ákos – Akoš Kormanjoš
Ladányi István – Ištvan Ladanji
Ladik Katalin – Katalin Ladik

Mirnics Gyula – Ɖula Mirnič
Nagy Abonyi Árpád – Arpad Abonji Nađ
Oláh K. Tamás – Tamaš K. Olah
Orcsik Roland – Roland Orčik

Orovec Kriszta – Krista Orovec
Pataki Angéla – Angela Pataki
Pressburger Csaba – Čaba Presburger
Rajsli Emese – Emeše Rajšli

Sirbik Attila – Atila Širbik
Szabó Palócz Attila – Atila Paloc Sabo
Szerbhorváth György – Ɖerđ Serbhorvat
Szombathy Bálint – Balint Sombati

Szögi Csaba – Čaba Segi
Toldi Éva – Eva Toldi
Tolnai Ottó – Oto Tolnai
Tóbiás Krisztián – Kristian Tobijaš

Vasagyi Mária – Marija Vašađi
Virág Gábor – Gabor Virag

izvor: https://n1info.rs/kultura/madjarski-pisci-iz-vojvodine-osudili-zabranu-festivala-kikinda-short-i-mirdita-dobar-dan/

Continue Reading

Trending