Connect with us

SLOBODNA VOJVODINA

Lekari u Srbiji pred sudom časti zbog preporuka ‘ivermektina’ za COVID-19

Pred sudovima časti Komore, kako je objavljeno 6. novembra na sajtu Lekarske komore, pokrenut je postupak protiv 18 lekara zbog osnovane sumnje da su savetovali i lečili pacijente od COVID-19 lekom “ivermektin”

Published

on

Podaci i informacije o postupku pred sudovima časti su aktima Komore označeni kao poslovna tajna, osim podataka objavljenih u odlukama, navodi se u odgovoru Lekarske komore Srbije na pitanja Radija Slobodna Evropa (RSE) o slučaju “ivermektin”.

Pred sudovima časti Komore, kako je objavljeno 6. novembra na sajtu Lekarske komore, pokrenut je postupak protiv 18 lekara zbog osnovane sumnje da su savetovali i lečili pacijente od COVID-19 lekom “ivermektin”.

Lekarska komora Srbije je, inače, strukovna organizacija čiji članovi moraju da budu svi doktori medicine koji se bave zdravstvenom delatnošću kao profesijom u Srbiji.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je, nakon vesti o pokrenutom postupku, izjavio 8. novembra, da je “obećao da će država reagovati na sve ono što krši Zakon i pravila ove države”, navedeno je na sajtu Ministarstva zdravlja.

On je najavio i postupke protiv apoteka.

“Inspekcija je ušla u njih (apoteke, prim. aut.) i našli smo gomilu recepata na kojima je prepisivan ‘ivermektin’, lek koji ne sme da se prepisuje, koji ne sme da se koristi”, naveo je Lončar.

Kazne koje se izriču lekarima nakon postupka pred sudom časti Lekarske komore su disciplinske. Stručnjaci navode da se sudski postupak može pokrenuti samo za ozbiljno ugrožavanje zdravlja pacijenta.

Šta se zna o postupku pred sudom časti Lekarske komore?

Iz Lekarske komore Srbije su u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa (RSE) 9. novembra odgovorili da, s obzirom na to da je postupak u toku, nisu u mogućnosti da odgovore na pitanja koja se tiču vođenja procesa pred sudovima časti Lekarske komore i da su te informacije označene kao poslovna tajna.

Iz Lekarske komore nisu odgovorili ni na pitanje da li je od početka pandemije bilo još postupaka koji se vode protiv lekara, a koji su povezani sa pandemijom i preporukama u vezi sa lečenjem ili vakcinisanjem protiv COVID-19.

Društvenim mrežama i putem Viber grupe “LRNE – ivermektin preporuke” nedeljama unazad, kako je RSE pisao, dele se naučno neutemeljene informacije i saveti o primeni leka “ivermectin” (ivermectin), inače veterinarskog farmaceutskog proizvoda.

Lek “ivermektin” nije odobren za lečenje COVID bolesnika, kako u Srbiji, tako ni u svetu, a reč je o sredstvu protiv parazita širokog spektra.

“Trenutni dokazi o upotrebi ivermektina za lečenje pacijenata od COVID-19 su neubedljivi”, navodi se u saopštenju SZO iz marta 2021. godine.

Medicinski fakultet u Beogradu saopštio je 5. novembra, nakon što je tema postala aktuelna u Srbiji, da “ivermektin” nije efikasan u lečenju COVID-19, pozivajući se na mišljenja Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Srbije i Klinike za infektivne bolesti.

Postupak pred sudovima časti Lekarske komore pokrenut je po prijavi zdravstvene inspekcije. Iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili na pitanja RSE o ovom slučaju.

Šta kaže Statut Lekarske komore?

Prema Statutu Lekarske komore Srbije, postupak pred sudovima časti se vodi kada se posumnja da je lekar i član Komore izvršio povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore.

Sud časti je, inače, samostalan i nezavisan organ regionalne Lekarske komore, a sudije su lekari i članovi Komore.

Sudija određen da sprovodi istražne radnje, kako se navodi u Statutu, mora proveriti sve činjenice, navode i dokaze kako bi utvrdio da je predlog za pokretanje postupka osnovan.

Sudija mora tražiti pismenu izjavu od lekara protiv koga je podnet predlog za vođenje postupka, od poslodavca gde je lekar zaposlen, kao i drugih lica za koje se pretpostavlja da imaju saznanja o slučaju.

Smatra se da je postupak započet ako je utvrđena osnovanost podnetog predloga.

Nakon toga, lekar protiv koga se vodi postupak se obaveštava o datumu i mestu održavanja Glavne rasprave pred Sudom časti.

Tokom postupka mogu se raditi veštačenja, odnosno raditi stručna ispitivanja koja vrši veštak (stručno lice), a mogu se i pozivati svedoci ako imaju saznanja o postupcima lekara u konkretnom slučaju.

Veće Suda časti nakon javne rasprave održava sednicu na kojoj razmatra dokumenta i dokaze i donosi odluku većinom glasova.

Protiv odluke Veća Suda časti lekar protiv koga se vodi postupak, odnosno njegov branilac i podnosilac predloga, mogu podneti žalbu Vrhovnom sudu časti, drugostepenom organu u okviru Komore koji takođe čine lekari i članovi Lekarske komore.

Usmena rasprava pred Sudom časti je po pravilu javna, a predsednik Suda časti može isključiti javnost sa cele rasprave, ili samo jednog dela „ako to zahtevaju razlozi morala ili javne bezbednosti kao i radi zaštite državne, vojne, službene, poslovne, profesionalne ili naučne tajne“.

Kakve kazne su zaprećene u postupku pred Sudom časti?

Ako se utvrdi odgovornost lekara, Sud časti može izreći jednu od sledećih disciplinskih mera: javnu opomenu, novčanu kaznu u visini do 20 odsto od prosečne mesečne zarade na određeni period, privremenu zabranu samostalnog rada.

Prema rečima Jelene Simić, profesorke Pravnog fakulteta na Univerzitetu Union u Beogradu, lekarima se najčešće izriču meru javne opomene koje se objavljuju u Glasniku Lekarske komore Srbije, časopisu Lekarske komore koji se distribuira na adrese svih članova i objavljuje na sajtu Komore.

„Ona nekada teško pada lekarima jer je odluka transparentna i svako može da je vidi“, navodi ona i dodaje da smatra da bi disciplinske mere protiv lekara ipak trebalo da budu ozbiljnije.

„Mislim da je to (izricanje javnih opomena, prim. aut.) neka staleška solidarnost. U Sudovima časti su lekari, to su kolege koje se često poznaju (sa lekarima protiv kojih je pokrenut postupak, prim. aut.), ali ta staleška solidarnost je tu veoma opasna jer se radi o ugrožavanju zdravlja i trebalo bi da je najveći interes struke da kontroliše rad lekara“, ističe ona.

Simić smatra da čak i javna opomena ima veći uticaj na lekare od novčane kazne jer se objavljuje javno, a da su najefikasnije kazne mere privremene zabrane rada.

„Te mere se izriču za teže povrede profesionalne dužnosti. Međutim, ja sam analizirala veći deo tih odluka (Suda časti, prim. aut.) i javne opomene su se izricale i kod težih povreda profesionalne dužnosti“, kaže ona.

Ovi postupci, prema njenim rečima, traju godinu dana do dve godine i uglavnom traju kraće od eventualnih krivičnih postupaka.

Da li je u slučaju „ivermektin“ mogao biti pokrenut krivični postupak?

Profesorka Simić kaže da se istovremeno može za isti slučaj voditi više postupaka, kao što je disciplinski pred Komorom, krivični i građanski pred sudom, i da se oni međusobno ne isključuju.

Ona navodi da tužilac može pokrenuti krivični postupak za slučaj kao što je preporuka i lečenje „ivermektinom“, ali neki uslovi moraju biti ispunjeni.

„Da bismo poveli krivični postupak, neophodno je da postoji pogoršanje zdravstvenog stanja pacijenta, što u ovom slučaju sa ivermektinom nemamo informacije da je nekom pacijentu bilo loše ili da je došlo do pogoršanja njegovog zdravlja usled korišćenja ivermektina“, kaže ona.

Prema Krivičnom zakoniku Srbije, za „nesavesno pružanje lekarske pomoći“, lekar može dobiti novčanu kaznu ili kaznu zatvora do godinu dana ako je delo učinjeno iz nehata, a za „očigledno nesavesno postupanje“ izriče se kazna zatvora od tri meseca do tri godine.

Simić objašnjava da je problem to što se u krivičnom postupku teško dokazuje da je lekar prouzrokovao pogoršanje zdravstvenog stanja pacijenta.

„Krivično delo nesavesno pružanje lekarske pomoći se sastoji od toga da lekar primenjuje očigledno nepodobno sredstvo ili očigledno nepodoban način lečenja. To je recimo situacija da Vam piše u zdravstvenoj knjižici da ste alergični na penicilin, a lekar vam da penicilin“, kaže ona.

Kako je dodala, u slučajevima kao što je preporuka „ivermektina“ trebalo bi dokazati i da je lekar znao da je taj lek nepodoban i pristao na to da će nastupiti posledica po zdravlje i to olako shvatio.

Ovi postupci, prema njenim rečima, traju uglavnom duže od disciplinskih pred sudom časti, pa se pacijentima često preporučuje da prvo pokrenu postupak pred sudom časti Lekarske komore.

Prema njenim rečima, moguće je pokrenuti i građanski spor u kojem pacijenti mogu da traže naknadu štete za narušeno zdravlje od lekara.

autor: Sonja Gočanin

izvor: https://www.slobodnaevropa.org/a/srbija-lekari-ivermektin-covid19/31553360.html

SLOBODNA VOJVODINA

Kandidatkinja koalicije „Zrenjanin protiv nasilja-Biramo Zrenjanin“ Bojana Begović najpopularnija ličnost zrenjaninske opozicije

Kandidatkinja na izbornoj listi „Zrenjanin protiv nasilja-Biramo Zrenjanin“ Bojana Begović, doktorantkinja Fakulteta političkih nauka u Beogradu, osvojila je drugo mesto u izboru nedeljnika „Zrenjanin“ za političku ličnost godine

Published

on

By

Bojana Begović je, samim tim, najpopularnija ličnost zrenjaninske opozicije.

Čestititamo našoj koleginici i svi zajedno ćemo učiniti veliki napor da pobedimo na izborima 2. juna i izborimo se za promene i bolji život u Zrenjaninu.

Koalicija „Zrenjanin protiv nasilja-Biramo Zrenjanin“, koja nastupa pod rednim brojem 5 na izborima za Skupštinu grada Zrenjanina, je savez Demokratske stranke, Zajedno za Zrenjanin, Zeleno-levog fronta, Lige socijaldemokrata Vojvodine – VOJVOĐANI, Narodnog pokreta Srbije-Miroslav Aleksić, Novog lica Srbije i SRBIJE CENTAR-Zdravko Ponoš.

Informativna služba Koalicije
Zrenjanin protiv nasilja – Biram Zrenjanin

izvor: https://vojvodjani.rs/kandidatkinja-koalicije-zrenjanin-protiv-nasilja-biramo-zrenjanin-bojana-begovic-najpopularnija-licnost-zrenjaninske-opozicije/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

LSV – VOJVOĐANI podržava štrajk prosvetnih radnika

Liga socijaldemokrata Vojvodine – VOJVOĐANI ponovo zahteva od Vlade Srbije da se pod hitno pristupi izmenama zakonskog okvira, kako bi se garantovala potpuna bezbednost prosvetnih radnika

Published

on

By

Posle brutalnog premlaćivanja profesora srednje škole u Bačkoj Palanci, sličan slučaj se dogodio i u Beogradu.

Prosvetni radnici su ogorčeni i očekuju podršku javnosti za štrajk koji je za danas najavljen.

U pojedinim novosadskim školama prosvetni radnici će danas u potunosti obustaviti rad, iako su direktori samovoljno doneli odluku da se radi po principu skraćenih časova.

Podržavamo borbu prosvetnih radnika i tražimo od države da hitno reaguje.

Zahtevamo punu bezbednost profesora u školama i status službenih lica za njih!

Bojana Begović
potpredsednica
Lige socijademokrata Vojvodine – VOJVOĐANI

izvor: https://vojvodjani.rs/lsv-vojvodjani-podrzava-strajk-prosvetnih-radnika/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0gI9feoleuPgCQL3-60mkyG3kZVHBezZYQqn2MHz5Ms2w_3B20i19MMS4_aem_AUPSc0QZg3fRAXESRE_SMgPGPxjNKJS1UOqfzePk8zae64lpNPwNSQGvvnor8tOYlBwn4UuZosF2F90uMGVYXQNb

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Kostreš: Naprednjački režim od Vojvodine napravio servis za kupovinu glasova

Predsednik Ligesocijaldemokrata Vojvodine (LSV) Bojan Kostreš ocenio je da naprednjački režim pravi od Vojvodine servis za kupovinu glasova.

Published

on

By

„Vest da je Pokrajinska vlada obezbedila pomoć u prehrambenim proizvodima za socijalno ugroženo stanovništvo u 37 opština na teritoriji Vojvodine samo je još jedna slika njihove nakaradne vlasti. SNS je od bogate i prosperitetne pokrajine napravio servis za kupovinu glasova“, naveo je Kostreš u saopštenju.

Napomenuo je da Vojvodina danas ima opštine koje spadaju u red devastiranih i najsiromašnijih u Srbiji, a 11 odsto stanovništva živi ispod linije siromaštva i da je među njima ima i gotovo 30.000 dece.

„Treba biti posebno nesposoban da se to učini od nekada bogatih sreda. Liga socijaldemokrata Vojvodine – Vojvođani će svojim programom „Na ravne časti“ ispraviti nepravdu prema Vojvodini, a decentralizacija će pomoći njen razvoj, ali i razvoj cele Srbije“, zaključio je Kostreš.

izvor: https://nova.rs/vesti/politika/kostres-naprednjacki-rezim-od-vojvodine-napravio-servis-za-kupovinu-glasova/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Nakon najave obnove, srušena kuća Mileve Marić u Rumi: Gradiće se nova

U Rumi je srušena kuća u kojoj je nekada stanovala naučnica Mileva Marić Anštajn, a na njenom mestu gradiće se nova spomen-kuća

Published

on

By

Ovo se desilo nakon što je, kako piše Danas, krajem februara najavljena obnova ove kuće koju je Opština Ruma dobila na poklon od privatnog vlasnika.

Međutim, teška mehanizacija je ovih dana objekat poravnala sa zemljom što je odmah pokrenulo raspravu, barem na društvenim mrežama, da li je baš moralo da se ruši do temelja.

Nova sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Vlade Vojvodine i doskorašnja predsedica opštine Ruma, Aleksandra Ćirić Bošković, na društvenim mrežama je objasnila da drugog rešenja nije bilo, prenosi Danas.

Objekat se nije nalazio pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture i sa te strane nije postojala sporna situacija oko odluke o sveobuhvatnoj rekonstrukciji. Kuća je potpuno uklonjena i biće podignut nova, u fazama i u skladu sa vremenom i evociranjem perioda života i boravka porodice Marić. Plan je da naredne godine, kada obeležavamo 150 godina od rođenja Mileve Marić Ajnštajn, njena spomen-kuća otvori vrata i dočeka prve posetioce“, napisala je ona.

Struka je utvrdila, kako ističe, da je objekat u izuzetno trošnom stanju i da se ne može obnoviti.

Spomen-kuća koja se gradi treba da sadrži galerijski prostor, spomen sobu, prostor za promocije, projekcije, predavanja i depo.

izvor: https://www.021.rs/story/Info/Vojvodina/375508/Nakon-najave-obnove-srusena-kuca-Mileve-Maric-u-Rumi-Gradice-se-nova.html

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Članovi SNS učestvuju u kampanji fantomskih listi na izborima u Novom Sadu: Novi dokaz naprednjačke izborne prevare

Trend formiranja fantomskih lista pred izbore u Novom Sadu je ušao u završnicu, ali se i dalje, u minut do izbora, pojavljuju nove “političke nade”. Znatan deo njih, poput izvesnog “Garija”, vlaške stranke bez Vlaha, Slovačke lige osnovane pre mesec dana… su čak uspeli da dobiju izborni legitimitet zahvaljući tome što su predali svoje liste među prvima. Ipak, dobar deo njih zahvalnost duguju prvenstveno Srpskoj naprednoj stranci, koja je voljna da rentira čak i sopstvene članove

Published

on

By

Tako su u Novom Sadu pojedini naprednjaci za potrebe ovih izbora prešli na tuđe liste, gde se kotiraju kao “građanisti”, ali i vojvođanski republikanci.

Pokret „Sasvim druga priča“ prepoznatljiv je po tome što nema lidera, nema zvanično članstvo, nema političku platformu, niti stranački kontinuitet, već se aktiviraju isključivo pred izbore.

Ovo udruženje, registrovano na adresi poslastičarnice u centru Novog Sada ipak je među prvima predalo listu, na kojoj su se kao kandidati za odbornika našla i tri člana SNS: Slobodan M., Milan M. i Saša M.

Prema saznanjima Nova.rs, tri buduća odbornika Druge priče, čiji je moto “Grad građanima” zaposlena su u javno komunalnom preduzeću “Čistoća”.

U istom preduzeću rade i njihove stranačke i buduće skupštinske kolege Nenad D, Stanislava M, Dragan M, Snežana R. i Dejan K. čija su se imena takođe, sa stranačkog spiska SNS, nekako našla na izbornoj listi “Novi Sad glavni grad Vojvodine – pokret autonomija – Aleksandar Odžić”. Za razliku od “Sasvim druge priče”, Odžić je proklamovani vojvođanski “republikanac” i autonomaš tvrdih stavova, koji nipošto nisu “po sluhu” SNS.

Otud je još veće čudo što su na njegovoj listi našlo čak petoro naprednjaka koji su, uz to, prethodno svi bili članovi Pokreta obnove kraljevine Srbije. Iz ovog pokreta nisu želeli zvanično da komentarišu ovu svojevrsnu političku labilnost i međustranačku mobilnost svojih nekadašnjih članova, ali su potvrdili da su svi sa spiska svojevremeno bili članovi POKS, kao i da su ga napustili istog momenta kada je SNS preuzeo rukovođenje JKP “Čistoća”.

Kako je Nova.rs tada pisala, u Čistoći se pod pretnjom otkaza dogodio masovni “prebeg” iz POKS u SNS.

Na pitanje kako mu je pošlo za rukom da od nekadašnjih Dražinih četnika, a potom naprednjaka, sada napravi vojvođanske republikance, Odžić je pojasnio da “nije ni znao za njih”.

„Od novinara sam saznao da su oni članovi SNS, a da su prethodno bili članovi POKS. Pa bio sam i ja nekad član LSV, ne mora to ništa da znači … Iskreno, ja sam vodio računa o onima koji su mi među prvih 10 na listi, ostali su došli po preporuci dece, prijatelja …”, kaže Odžić za Nova.rs.

Kako je pojasnio, sporni SNS kandidati se nalaze na nižim mestima na njegovoj listi odbornika, tako da “ni ne postoji neka realna opasnost da se oni nešto pitaju i odlučuju”.

Na pitanje da li je, ipak, moguće da su nekadašnji fanovi kraljevine ipak iskreno postali vojvođanski autonomaši, sam Odžić odgovara skeptično, dodajući:

„Ali, ako su se zaista promenili, meni je to super“.

izvor: https://nova.rs/vesti/politika/clanovi-sns-ucestvuju-u-kampanji-fantomskih-listi-na-izborima-u-novom-sadu-novi-dokaz-naprednjacke-izborne-prevare/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

LSV: Ukinuti monopole i otimačinu jeftinih poljoprivrenih proizvoda

Nekada se u zrenjaninskoj prerađivačkoj industriji proizvodilo više hrane nego u Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini zajedno

Published

on

By

Zrenjaninski odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine – Vojvođani zatražio je danas uvođenje više mera kojima bi se poljoprivrednici i poljoprivreda stimulisali i razvijali, umesto da budu socijalna kategorija“.

Kako se navodi u saopštenju tog odbora, neophodno je nastaviti sa formiranjem relevantne berze poljoprivrednih proizvoda po svetskim standardima; razvijati prehrambreno konditorsku industriju; neophodno je po svaku cenu očuvati zdravu životnu sredinu po najvišim ekološkim standardima, subcencionisati poljoprivrednu proizvodnju, kao i ravnopravno i transparentno raspodeliti poljoprivredno zemljište.

„Naprednjaci su zarad svoje pohlepe otimačinom do ivice ambisa doveli zrenjaninsku poljoprivredu. 100 ha najplodnije zemlje prve klase su bez relevantne studije o uticaju i zagađenju životne sredine i zdravlje ljudi poklonili investitoru i izgradili potencijalno najvećeg zagađivača poljoprivrednog zemljišta, kinesku fabriku guma Linglong“, precizira se.

Podseća se i da su poljoprivrednicima smanjili subvencije „na nivo statističke greške“, kao i da su izgradnju auto-puta isplanirali na 4.000 hektara zemljišta prve i druge klase, umesto četvrte i pete klase.

Nekada se u zrenjaninskoj prerađivačkoj industriji proizvodilo više hrane nego u Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini zajedno, navode iz LSV-Vojvođani, i upozoravaju da su danas poljoprivrednici socijalna kategorija.

„Uzrok takvog stanja je monopolsko tržište i otimačina poljoprivrednih proizvoda po jeftinim cenama, dok su u isto vreme repromaterijal i nafta preskupi. Namerno odugovlačenje pravljenja relevantne berze poljoprivrednih proizvoda i sređivanja tržišta odgovara naprednoj bahatoj vlasti koja aktivno učestvuje u osiromašenju poljoprivrednika“, poručuju iz ove stranke.

(Autonomija)

izvor: https://autonomija.info/lsv-ukinuti-monopole-i-otimacinu-jeftinih-poljoprivrenih-proizvoda/

Continue Reading

Trending