Connect with us

SLOBODNA VOJVODINA

VOICE: Krivaja bez kiseonika, a Bačka Topola bez vazduha

Infrastrukturni nedostaci vise nad kapitalnim projektom prečišćavanja otpadnih voda

Published

on

Uprkos ambicioznom projektu novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), vrednog preko 600 miliona dinara, trenutna kanalizaciona neopremljenost Bačke Topole omogućiće priključenje tek oko četvrtine stanovnika. Dodatno, velika industrijska postrojenja i zagađivači uz Krivaju odlučili su se protiv pridruživanja opštinskom sistemu, a na štetu životne sredine, što pokazuju i zvanična merenja kvaliteta otpadnih voda od 2018. do danas. Topolčani i dalje čekaju na zvanično puštanje u pogon novog prečistača, pošto je rok probijen za više od pola godine, a čitavu investiciju su obeležile i sumnje u proces izbora izvođača radova.

„Smrad budi iskonski nagon za beg, kao da nešto nije u redu“, započinje priču za VOICE meštanin i aktivista Peter Červenak (Cservenak). Tog hladnog, kišnog decembarskog jutra, po kom i vazduh postaje nakratko vidljiv pa nestane, delovalo je kao da su od Krivaje svi pobegli – jedino su smrad i mast ostali.

„[Smrad] se ne meri kao aerozagađenje, pa da se neka materija pokaže kao otrovna ili ne, da je u određenoj koncentraciji štetna. To što se teško ili nikako ne meri, ne znači da ne smeta. Slično kao i buka, koja utiče na san, psihički odmor. Postoje i druge posledice – cene nekretnina uz Krivaju padaju. Ne možemo biti tolerantni prema smradu i njegovom dejstvu na kvalitet života izloženih ljudi“, objašnjava Peter, koji se zajedno s nekolicinom drugih građana okuplja svakog 17. u mesecu, u 17 časova na protestu „Protiv smrada grada i Krivaje“.

„Pokojni predstavnik pokreta Dragan Pečurica je planirao 50 protesta. Sad u decembru nam je 87. po redu. Bio je tužen zbog njihovog organizovanja, odnosno zbog navodne povrede ugleda i poslovnog položaja. Bio je među prvima koji je javno ukazao na štetne aktivnosti pogona za preradu animalnog otpada ‘Žibel’, priča ovaj aktivista o istorijatu udruženja „Ekološki pokret za sadašnjost i budućnost“.

Peter Červenak: „Ne možemo biti tolerantni prema smradu“

Iako za budućnost nije siguran, Krivaja mu trenutno izgleda „kao površinska kanalizacija“.

Neprijatni mirisi, nošeni oštrim vetrom, pratili su nas nizvodno, na putu od Bačke Topole do naselja Bajša, koji bi zajedno sa Zobnaticom, trebalo da čine jednu celinu povezanu na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Ka njemu smo se i uputili, a potreba za ovim sistemom je postala očigledna kada je, na pitanje da li smrad dopire iz obližnjih fabrika, Peter Červenak odgovorio: „Ne, to smrdi Krivaja“.

Radije zagađuju nego da grade i plaćaju

Njeni zagađivači su posloženi u špaliru do nje – . uprkos prijavama građana i novčanim penalima, otpadne vode Industrije mesa „Topola“, „Žibela“ Agroindustrijskog kombinata (AIK), i „Perutnine Ptuj – Topika“ redovno prelaze granične vrednosti za štetne materije. Sadašnji zakonodavni okvir postavljen je tako da zagađivač plaća naknadu koja se meri u odnosu na kvalitet i ispuštenu količinu zagađenja.

Glavni projektant bačkotopolskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Goran Nedić smatra da je kompanijama isplativije da ispuštaju neprečišćenu vodu direktno u reku nego da ulažu i podižu sopstvene sisteme, ili plaćaju nekome da prečišćava za njih.

Pravni vakuum koji za sobom ostavlja Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje ne predviđa ozbiljnije posledice po štetne aktivnosti prema prirodi, osim pomenutih novčanih penala koji su već uređeni drugim aktima. Pravna lica i preduzetnici moraju da usklade emisije do kraja 2025, odnosno 2040. godine – odgovornost prema stanju, ali i nemarnom ispuštanju do tog datuma nisu regulisani.

„To je veliki, višedecenijski problem Bačke Topole“, objašnjava projektant Goran Nedić, „a u momentu kada je projektovano ovo postrojenje, zagađivači i lokalna samouprava nisu mogli da dođu do nekog dogovora, tako da je potpuno izbačena industrija iz razmatranja“.

Fosfor, suspendovane materije, biološka i hemijska potrošnja kiseonika, kao i mineralni azot, samo su neke od supstanci koje dospevaju u Krivaju iz ovih fabrika. One na većini mernih mesta duplo, pa i pet puta više prekoračuju dozvoljene vrednosti. Ovaj obrazac nehajnog odnosa prema životnoj sredini se ponavlja za svaki od dostupnih izveštaja Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) u Novom Sadu, kao i Zavoda za javno zdravlje Subotice, rađenih u periodu od 2018. do 2021. godine.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

Bez obzira na to, tri fabrike koje „hrane“ Krivaju ne ispunjavaju ni trenutno važeće obaveze po pitanju izmirivanja dugova. Prema podacima Javnog preduzeća „Vode Vojvodine“ od 30.11.2021. godine, oni zajedno duguju više od dva miliona dinara u naknadama za ispuštenu vodu. Pored toga, Industrija mesa „Topola“ ima minus od skoro 30 hiljada dinara na račun naknada za korišćenu vodu.

Rešenje od 600 miliona koje zadaje nove probleme

Kako bi se konačno stalo na put prekomernom zagađenju Krivaje, reke koja se uliva u Veliki bački kanal, Opština Bačka Topola zavrnula je rukave i upustila se u poduhvat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Ukupna vrednost projekta je oko 626 miliona dinara, s tim da je pokrajinska Uprava za kapitalna ulaganja izdvojila približno 527 miliona, a lokalna samouprava oko 99 miliona dinara. Završetak radova, koji je bio predviđen za april 2021. godine, pomeren je za kraj decembra.

Projektovani puni kapacitet koji je predviđen za optimalan rad je 20.000 ekvivalentnih stanovnika (ES), merna jedinica kojom se označava prosečna potrošnja vode po stanovniku za jedan dan. Međutim, naselje Bačka Topola beleži pad broja stanovnika, a procene su da će on s 14,596, koliko je zabeleženo na poslednjem popisu 2011. godine, skliznuti na 14,029 do 2040. godine.

Ne bi bilo prvi put da je prečistač u Vojvodini projektovan nesrazmerno stvarnim potrebama građana i naselja. Centralno postrojenje za preradu otpadnih voda (CPPOV) Vrbas-Kula, za koje je Evropska unija donirala oko 23 miliona evra, stalo je s radom u martu 2021. godine. Naime, ni trećina od predviđenog kapaciteta postrojenja, koji iznosi impozantnih 120,000 ekvivalentnih stanovnika, nije priključena na kanalizacioni sistem, zbog čega ne postoje ni minimalni uslovi za njegov optimalni rad. O tome je VOICE već pisao u seriji tekstova koji bi se mogli podvesti pod zajednički naslov „Prečistač ili Skadar na Bojani“.

Manjak od nekoliko hiljada se mogao nadomestiti priključivanjem industrijskih postrojenja na mrežu prečistača. Prvobitan plan je bio da se sistemu pridruže otpadne vode fabrika Industrije mesa „Topola“, AIK-ovog „Žibela“ i „Perutnine Ptuj“. Međutim, nakon razgovora s lokalnim čelnicima, koji su za VOICE potvrdili predstavnici „Perutnine Ptuj“, odlučeno je da se ne ide u izgradnju zajedničkog postrojenja, čime je Bačka Topola izgubila značajan deo „otpadne snage“ za rad prečistača.

„Samostalna gradnja postrojenja jeste značajno skuplja za našu kompaniju“, odgovorili su iz „Perutnine Ptuj – Topiko“, „ali nam to omogućava da celokupan proces prečišćavanja imamo pod punom kontrolom. Performanse koje će postrojenje postizati tokom rada i otpadnu vodu koje će ispuštati u recipijent daleko su ispod onih propisanih Uredbom. Puštanje u rad postrojenja se očekuje početkom 2022. godine.“

Ipak, prema rečima glavnog projektanta Gorana Nedića iz „Vodotehnike“, za razliku od vrbaških, ovaj gubitak nije nemoguće prevazići.

„Biće manji dotok otpadnih voda nego što se to prvobitno planiralo, jer je došlo do malih izmena. Međutim, sama tehnologija je najfleksibilnija od onih raspoloživih, što znači da bez problema može da prečisti i mnogo manje količine, ali i veće od projektovanih“, smatra on.

Projekat za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za naselja Bačka Topola, Zobnatica i Bajša prvobitno je bio podeljen u tri faze. Ideja je bila da se u prvoj osposobi rad sistema za polovinu od ukupnog kapaciteta – tačnije, 10.000 ES. To bi značilo da bi, prateći projektni plan, osam hiljada stanovnika moralo biti povezano na mrežu prečistača u ovoj etapi njegovog razvoja. Potom, u drugoj i trećoj fazi bi se na mrežu  priključilo još po četiri hiljade.

Međutim, nedovoljna izgrađenost komunalne infrastrukture problem je koji je konstatovan i novim Nacrtom Plana generalne regulacije za naselje Bačka Topola. U ovom dokumentu se navodi da je mrežom trenutno pokriveno oko 30 procenata stanovništva. U ostalim delovima naselja, za odvođenje otpadnih voda se koriste septičke jame. Čak i onaj deo Bačke Topole koji ima uređenu uličnu kanalsku mrežu, ona slabo funkcioniše usled neredovnog održavanja i dotrajalosti, navodi se u Planu.

S druge strane, prema podacima iz budžeta za 2021. godinu, tek oko četvrtine stanovnika Bačke Topole je priključeno na kanalizacioni sistem. Dakle, to znači da je tek više od 4.000 ljudi trenutno povezano na ovu komunalnu mrežu, što je skoro duplo manje od projektom predviđenih osam hiljada.

Takođe, predviđanja su da bi do 2023. godine na javnu kanalizaciju bilo povezano svega 26,5%, što je i dalje veoma daleko od brojki potrebnih za optimalan rad postrojenja. Uz to, Zobnatica i Bajša nisu imale izgrađene kanalizacione sisteme u trenutku sastavljanja tehničke dokumentacije, kao i izdavanja građevinske dozvole za PPOV. Ipak, rashodima uz Nacrt Odluke o budžetu Opštine Bačka Topola za 2022. godine, planirana su sredstva za dalje radove na kanalizacionoj mreži.

Mutna posla oko javne nabavke

Nabavku za izgradnju postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda dobio je konzorcijum koji predvodi „Energotehnika-Južna Bačka“, zajedno s članovima „GP Graditelj NS“, „Hydrovision“ i „Meris“. Njihova ponuda je bila i jedina pristigla na poziv, a ugovorena vrednost radova je oko 496 miliona dinara. Pored toga, kompanije „Energotehnika-Južna Bačka“ i „GP Graditelj NS“ su kao jedini ponuđači dobile i projekat izgradnje kanalizacione mreže kojom bi se povezali delovi naselja s prečistačem, i to u iznosu od skoro 44 miliona dinara. Od 2017. godine naovamo, „GP Graditelj NS“ angažovan je kao izvođač radova na kanalizacionom sistemu Bačke Topole čak četiri puta, i tako od ovog posla prihodovao više od 50 miliona dinara.

„Energotehnika-Južna Bačka“

Samo u proteklih godinu dana, kompanija „Energotehnika-Južna Bačka“ bila je glavni izvođač ili deo grupe ponuđača na javnim nabavkama čija vrednost premašuje 4 milijarde dinara. Dragoljub Zbiljić, vlasnik ove firme, bio je garantkredit Srpske napredne stranke uoči izbora 2012. godine. U istom periodu, „GP Graditelj NS“ bio je angažovan preko tendera na radovima koji su ukupno iznosili više od 2,3 milijarde dinara. Ljupko Kalaba, direktor ovog građevinskog giganta, bio je uhapšen sredinom 2019. godine zbog sumnje da je zloupotrebio položaj prilikom prodaje dela imovine a.d. „Budućnost“ koja je prešla u vlasništvo Kalabine firme. Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) je krajem septembra objavio da je istraga i dalje u toku.

Pojedini uslovi tendera za izgradnju PPOV-a sužavaju mogućnost konkurencije za ovu nabavku. Naime, konkursnom dokumentacijom se traži da ponuđač raspolaže akreditovanom laboratorijom koja može da pokrije određen obim geomehaničkih ispitivanja za tlo, beton i ostalo. Međutim, u primedbama na tender se u nekoliko navrata skretala pažnja na diskriminatorski karakter ovog uslova. Kao razlog se navodio podatak da u Srbiji postoji samo jedna akreditovana laboratorija koja može da pokrije tražena ispitivanja, te da se time mogućnost učešća na tenderu ograničava na samo jednu grupu ponuđača koja sa tom ustanovom sklopi sporazum o saradnji. Dodatnim uvidom u registar Akredetacionog tela Srbije može se zaključiti da je ustanova koja ispunjava identične zahteve za sva navedena ispitivanja – Arhitektonsko-građevinski institut d.o.o. Novi Sad.

I u pogledu ispunjavanja poslovnog kapaciteta deluje da ne postoji mnogo kompanija koje mogu da se takmiče. Konkretno, Opština Bačka Topola traži od ponuđača da dokažu da su od 2014. do 2019. godine realizovali, naizgled, neodvojive poslove – od izgradnje PPOV-a u vrednosti ukupnih radova preko 400 miliona dinara, zatim elektro- i softverskih radova, do montaže i puštanja u rad specifičnih uređaja i mehanizama postrojenja.

Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić smatra da, u ovom slučaju, Opština Bačka Topola nije postupila u skladu s načelima Zakona o javnim nabavkama.

„Ovakvim grupisanjem poslova u jednu javnu nabavku smanjen je prostor za konkurenciju. Najbolji dokaz za to je samo jedna pristigla ponuda“, konstatuje Nenadić.

Redakcija VOICE-a je poslala pitanja i pokušala da kontaktira nadležne iz Opštine Bačka Topola za komentare na projekat izgradnje PPOV-a i proces javne nabavke, ali do objavljivanja članka nismo dobili odgovor.

Igor Išpanović (VOICE)

izvor: https://www.autonomija.info/voice-krivaja-bez-kiseonika-a-backa-topola-bez-vazduha.html

SLOBODNA VOJVODINA

Biber: Srbija nije demokratska država i u EU to znaju, ali postoje veći problemi u svetu

Srbija formalno jeste, ali suštinski nije demokratska država jer se izbori ne održavaju u demokratskim uslovima, izjavio je stručnjak za Balkan Florijan Biber

Published

on

By

Biber je direktor Centra za proučavanje Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu.

On je rekao televiziji N1 da su evropski zvaničnici svesni stanja srpske demokratije, ali da za EU postoje veći problemi u svetu od postojećeg stepena autoritarnosti u Srbiji.

“Teško da će se evropski zvaničnici baviti time dok ne dođe do veće nestabilnosti”, kazao je Biber.

Kako kaže, “dok je stabilno, nije problem za evropske zvaničnike”.

On je rekao da je Srbija imala veći stepen demokratije pre 10 i pre 20 godina i dodao da su predstojeći izbori prilika da se pokaže da postoji jasna proevropska opozcija i demokratski akteri koji će biti partneri EU.

“Ako bi pobedili u Beogradu, to bi bila prilika da pokažu da su u stanju da vladuju, da odlučuju i da imaju zajednički program. Pobeda na lokalnom nivou možda bi bila prvi korak”, naveo je.

Dodao je, međutim, da je opozicija u Mađarskoj i Turskoj pobedila u glavnim gradovima, ali ne i na državnom nivou, jer je “u nedemokratskim uslovima teško pobediti”.

Biber je rekao i da ne zna ni za jednu partiju u Evropi koja ima broj članova kao Srpska napredna stranka i dodao da to “nije pokazatelj podrške nego toga koliko je preuzela kontrolu nad državom i društvom”.

izvor: https://www.021.rs/story/Info/Srbija/360828/Biber-Srbija-nije-demokratska-drzava-i-u-EU-to-znaju-ali-postoje-veci-problemi-u-svetu.html

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Vojvođani: Zrenjaninski naprednjaci nesposobni da reše problem pijaće vode

Građani Zrenjanina navikli su na činjenicu da se predizborna obećanja SNS vlasti nikada ne ostvare, i da su u pitanju samo bajke.

Published

on

By


Naprednjaci su vični predizbornim trikovima, koji više podsećaju ma Potemkinova sela. Poslednja u nizu manipulacija stiže nam devet dana pred izbore.
Preduzeće Pannonian Water doo, koje realizuje projekat prečišćavanja vode za piće u Zrenjaninu, obavestilo je javnost da je počelo sa probnim preuzimanjem sistema za vodosnabdevanje grada, odnosno snabdevanjem grada vodom sa postrojenja za prečišćavanje vode.
Preduzeće je već u narednoj rečenici obaveštenja istaklo da je upotreba vode za piće i dalje zabranjena.
Naravno, ne radi se o rešavanju problema pijaće vode, nego o jaftinom marketinškom triku zrenjaninskih naprednjaka.
Ova predstava je već više puta igrana, a posle svake je rezultat bio isti=Voda i dalje nije ispravna. Jedanaest godina naprednjaci zamjavaju javnost i troše pare građana u neuspešnim projektima izgradnje fabrike vode.
Lokalna SNS vlast u Zrenjaninu ne može da reši niti jedan jedini problem, pa ni da građanima obezbedi ispravnu pijaću vodu.
Njihova vlast je bahata i nesposobna.
Došlo je vreme za promene.
Proleće 2024. mora značito odlazak naprednjaka sa vlasti u Zrenjaninu, s prvi korak moraju biti izbori 17. decembra ove godine.

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Proruski političar Dragan Stanojević na čelu srpskog ogranka ‘Druge Ukrajine’

U Srbiji je registrovano predstavništvo ruske nevladine organizacije “Druga Ukrajina”, koju je nakon odlaska u Rusiju osnovao Viktor Medvedčuk, bivši ukrajinski političar optužen za izdaju.
Na čelo ove organizacije došao je Dragan Stanojević, kandidat za poslanika Srbije, koji javno podržava rusku agresiju na Ukrajinu.

Published

on

By

Organizacija “Druga Ukrajina”, koju je osnovao Medvedčuk u Rusiji, preimenovana je. Nije više “regionalni” već “međunarodno-društveni pokret”.

Ovu informaciju objavili su novinari istraživačke mreže Ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa “Šeme” (Schemes), pozivajući se na podatke iz zvaničnih registara Srbije i Rusije.

Prema Agenciji za privredne registre (APR), predstavništvo ruske organizacije “Druga Ukrajina” otvoreno je u avgustu 2023. godine.

Prema podacima iz zvaničnog registra, predstavništvo “Druga Ukrajina” (naziv ogranka na srpskom jeziku) za svoju delatnost navodi “uspostavljanje uzajamno korisne saradnje između naroda Srbije, Rusije i Ukrajine”. Ovlašćeni zastupnik predstavništva je Dragan Stanojević.

Dragan Stanojević je proruski političar. Od juna 2021. godine je pod sankcijama ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu, i od tada mu je na tri godine zabranjen ulazak u Ukrajinu.

Dragan Stanojević sa Aleksandrom Duginom, fotografija sa Stanojevićevog Fejsbuk naloga.

Dragan Stanojević sa Aleksandrom Duginom, fotografija sa Stanojevićevog Fejsbuk naloga.

Stanojević je više puta javno iskazivao divljenje politici ruskog predsednika Vladimira Putina, odobravao stav mađarskog premijera Viktora Orbana, a takođe je podržavao rusku vojnu agresiju na Ukrajinu. Radovao se ruskom granatiranju centra Kijeva i bio ogorčen kada je Služba bezbednosti Ukrajine 2022. pritvorila Viktora Medvedčuka.

Stanojević je na čelu organizacije za dijasporu “Sabor srpske dijaspore” i međunarodne proruske nevladine organizacije “Ujedinjena srpska dijaspora Evroazije”.

S Fejsbuk profila Dragana Stanojevića.

S Fejsbuk profila Dragana Stanojevića.

Dragan Stanojević trenutno je i kandidat proruske stranke “Mi smo glas naroda” na vanrednim parlamentarnim izborima zakazanim za 17. decembar 2023. godine. Na stranicama njegovih naloga na društvenim mrežama mogu se pronaći zajedničke fotografije sa srpskim državnim zvaničnicima. Na primer, sa bivšim predsednikom Srbije (2012-2017) Tomislavom Nikolićem i bivšim premijerom, a sada predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

S Fejsbuk profila Dragana Stanojevića.

S Fejsbuk profila Dragana Stanojevića.

Krajem ’90-ih i početkom 2000-ih Dragan Stanojević je živeo u Ukrajini. Bio je na čelu “Srpske zajednice u Ukrajini”, učestvovao u javnim akcijama u Kijevu i na sastancima “Putinove političke partije”.

S Fejsbuk profila Dragana Stanojevića.

S Fejsbuk profila Dragana Stanojevića.

Prema platformi Jukontrol (YouControl), u Ukrajini je Dragan Stanojević i dalje na čelu Zajedničke firme “Jug-Ukr-Kontrakt” DOO, sa imovinom u Kijevskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti.

Novinari Radija Slobodna Evropa kontaktirali su Stanojevića za komentar. U svom odgovoru je podvukao:

“Moja ideja nije da pomognem Medvedčuku, siguran sam da mu nije potrebna moja pomoć, već da pomognem Ukrajincima koji se prijave. Nećete uspeti da me uvučete u vaš politički rat, jer je vlast privremena, a narod večan, a ja za narod činim sve što mogu. Nikada nisam podržavao nikakvu agresiju i neću. Kao što neću podržati ukrajinsku vlast koja je suštinski uništila Ukrajinu koju sam voleo, koja svojom politikom uništava cvet ukrajinske nacije i vodi rat protiv neistomišljenika. Upozorio sam Ukrajinu kuda će voditi politika Majdana.”

Posle osnivanja predstavništva u Srbiji, “Druga Ukrajina” je u ruskom registru preimenovana. Sada to nije “regionalni društveni pokret” već “međunarodno-društveni pokret”. Takođe, promenjen je i šef organizacije Viktora Medvedčuka. Roman Kovalenko, državljanin Rusije , zamenio je bivšeg voditelja kanala “112 Ukrajina” Denisa Žarkiha.

Pedesettrogodišnji Roman Kovalenko je rodom iz Donjecke oblasti. Kao optuženi u krivičnom postupku za izvršenje krivičnog dela predviđenog u članu 2, stavu 258-5 Krivičnog zakona Ukrajine (finansiranje terorizma) 2021. je pozvan u Artemivski gradski i okružni sud Donjecke oblasti.

Kovalenko na svojim stranicama na društvenim mrežama deli Medvedčukove članke i napominje da je on pravnik, doktor ekonomskih nauka i šef izvršnog komiteta međunarodne organizacije “Druga Ukrajina”. Istovremeno, Viktor Medvedčuk je, kako se navodi na sajtu, predsednik saveta ove organizacije.

Fotografija sa stranica Telegrama i VK Romana Kovalenka

Fotografija sa stranica Telegrama i VK Romana Kovalenka

“Šema” je ranije objavila da su se političkom pokretu “Druga Ukrajina”, koji je u Rusiji napravio Viktor Medvedčuk optužen za izdaju, pridružili begunci iz Ukrajine – politički komentatori već zatvorenih proruskih TV kanala, poslanici mesnih odbora i optuženi za izdaju države i separatizam. Uspeli su da izbegnu kaznu i napuste Ukrajinu, a neki od njih su pobegli nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, 24. februara 2022. godine.

Predsednik Rusije Vladimir Putin kum je ćerke Viktora Medvedčuka, Darine.

izvor: https://www.google.com/amp/s/www.slobodnaevropa.org/amp/medvedcuk-druga-ukrajina-srbija-stanojevic/32720887.html

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

LSV: Vojvođani kreću na turneju, predstaviće program „Na ravne časti“

NOVI SAD – U narednih osam dana kandidati liste Vojvođani obići će desetine mesta u kojima će predstaviti svoj program „Na ravne časti“ i razgovarati sa građanima o problemima njihovih sredina

Published

on

By

Predsednik Vojvođana LSV Bojan Kostreš sa koalicionim partnerima i kandidatima izborne liste Vojvođani za pokrajinsku skupštinu, od sutra kreće na turneju po selima, gradovima i opštinama Vojvodine, u kojima će građanima predstaviti svoj izborni program „Na ravne časti“.

Turneja kojom će obići nekoliko desetina mesta širom Vojvodine trajaće sve do predizborne tišine, a za cilj ima da se kandidati lično predstave i razgovaraju sa svim građanima o problemima koje dele.

” Važno nam je da čujemo svakoga ko živi u Vojvodini, koji su njihovi problemi i kako možemo da ih rešimo. Vojvodina je naša kuća u kojoj zajedno živimo, jedino saradnjom i poverenjem možemo taj život napraviti boljim, očuvati naš vojvođanski način života i ponovo stvoriti bogatu, stabilnu i dostojanstvenu Vojvodinu” – istakao je Bojan Kostreš, predsednik Vojvođana LSV i nosilac liste Vojvođani za pokrajinsku skupštinu.

Tokom turneje Vojvođani će obići nekoliko desetina mesta gde će se susresti sa građanima Vojvodine, a obilasci kreću već od ovog petka, kada će u prvom danu svoj program predstaviti građanima Sombora, Novog Sada i Kikinde.

Program „Na ravne časti“ nudi rešenja iz oblasti ekonomije, poljoprivrede, zdravstva, pitanja mladih, obrazovanja, infrastrukture i mnogih drugih, a kao temeljni preduslov vidi poresku decentralizaciju i ravnopravnu podelu novca od poreza između države, pokrajine i lokalnih samouprava, a koji trenutno sav odlazi u centralnu blagajnu vlasti u Beogradu.

Sa Vojvođanima će u petak, 8. decembra, razgovarati građani Sombora (od 9h do 11h na gradskoj pijaci, Trg Svetog Trojstva), Novog Sada (od 16.30h do 17h kod Katedrale, ugao ulica Zmaj Jovine i Modene) i Kikinde (od 20h, u stranačkim prostorijama Vojvođani LSV na Trgu srpskih dobrovoljaca broj 30).

izvor: https://www.rtv.rs/sr_lat/izbori-2023/pokrajinski-izbori/lsv-vojvodjani-krecu-na-turneju-predstavice-program-na-ravne-casti%E2%80%9C_1499742.html

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Bešlin: SPS i naprednjaci rehabilituju Slobodana Miloševića i devedesete

Istoričar Milivoj Bešlin izjavio je da Socijalistička partija Srbije i Srpska napredna stranka pokušavaju da rehabilituju režim i lik Slobodana Miloševića i da nas vrate u devedesete godine

Published

on

By

„To je najmračnija decenija u modernoj istoriji Srbije…. Rehabilitaciju politike devedesetih godina ne rade samo Dačić i socijalisti, to rade i naprednjaci i Aleksandar Vučić. Ona je u funkciji obnavljanja politike koja je u osnovi – politika revanšizma“, istakao je Bešlin.

„Reč je o rehabilitaciji ne samo Slobodana Miloševića, nego jedne autoritarne, korumpirane i po svojoj osnovi i suštini – duboko zločinačke politike, koja je okarakterisala Srbiju tokom devedesetih. Tada su Milošević, socijalisti i radikali vladali nama, a to rade i sada. Ono što je karakterisalo te godine su laži, neistine, falsifikati, represija i nasilje“, podsetio je Bešlin u Danu uživo.

Dodaje da je devedesete obeležilo i brutalno nasilje nad studentima, opozicionim aktivistima, pa i mirnim građanima.

„Sve demonstracije devedesetih su bile mirne, a građani su bili redovno prebijani. Dešavala su se i ubistva političkih protivnika, kao i novinara. Pomenimo Slavka Ćuruviju, koga je po naredbi samog vrha ubila država na Uskrs 1999. godine. Desila su se i dva pokušaja atentata na Vuka Draškovića, od kojih je jednom ranjen, a drugi put su poginula četvorica njegovih bliskih sagovornika“, navodi Bešlin.

Ističe da su ratovi obeležili devedesete, a da je ključnu ulogu u njima imao Miloševićev režim.

„Ne smemo zaboraviti ni hiperinflaciju koja je namerno bila sistematski izazivana da bi se građani pljačkali. Imali smo i propast banaka, kao i propast stare devizne štednje. To je najmračnija decenija u modernoj istoriji Srbije“, istakao je Bešlin.

Smatra da se Dačić pominjanjem Slobodana Miloševića u predizbornoj kampanji obraća jednom delu starih birača ove stranke, koji su zadržali sentimente prema toj i takvoj politici.

„To je strašno. Jedan značajan broj građana Srbije koji su u velikoj meri bili žrtve takve politike, zahvaljujući gebelsovskoj propagandi, nije u stanju da prepozna koliko je taj režim devedesetih odgovoran za njihovo loše stanje. I tada i danas. Oni su pod uticajem te strašne propagande, nemogućnosti da se otvori jedna otvorena i slobodoumna debata, i oni se njima na taj način obraćaju“, konstatuje Bešlin.

On je ocenio da televizije sa nacionalnom frekvencijom punu deceniju „ispiraju mozak“ velikom broju građana koji ih prati.

Konstatuje da su se u dnevnopolitičke svrhe vratili i termini koji su iz devedesetih, ka što su „srbomrzac“ i „ustaša“.

„Opozicija tada nije bila viđena kao politički protivnik, već je viđena kao neprijatelj koji mora biti uništen. A ako pogledate danas, videćete istovetni odnos prema opoziciji kao i devedesetih godina. Dakle, to nije politički konkurent sa kojim ulazite u civilizovanu polemiku, već se opozicija doživljava kao apsolutni neprijatelj koji mora biti uništen“, zaključio je Bešlin.

(N1, foto: Gradski portal)

izvor: https://autonomija.info/beslin-sps-i-naprednjaci-rehabilituju-slobodana-milosevica-i-devedesete/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Evropski savet traži da Sporazum o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije uđe u Poglavlje 35

Evropski savet tražiće od Evropske Komisije da im “hitno dostavi predlog za izmene i dopune merila iz Poglavlja 35”, kojim bi u to pregovaračko poglavlje sa Srbijom bili uključeni Sporazum o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije i Aneks o njegovoj primeni, navodi se u prvom nacrtu zaključaka evropskih lidera prepremljenjih za predstojeći samit u koje je N1 imao uvid

Published

on

By

U nacrtu se navodi i rok – kraj januara 2024. godine.

Istim dokumentom evropski lideri pozvaće Srbiju i Kosovo da „u potpunosti poštuju i sprovode“ i briselski Sporazum i njegov ohridski Aneks „bez daljeg odlaganja i preduslova“, naglašavajući da se to odnosi i na osnivanje Asocijacije/Zajednice opština sa srpskom većinom.

„EU Savet pozdravlja spremnost Srbije i Kosova da prihvate nacrt statuta koji je stranama predstavio medijator EU, uz razumevanje da je potrebno dalje raditi na ovoj osnovi“, dodaje se u tom dokumentu, ali i izražava žaljenje „zbog izostanka njegove primene“.

Predsednici Vlada i država članica EU podsećaju da su normalizacija odnosa dve strane i sprovođenje obaveza iz dijaloga „suštinski uslovi na evropskom putu“ i upozoravaju da „obe strane rizikuju da izgube važne prilike u nedostatku napretka“.

Lideri 27 država članica EU očekuju od Srbije da u potpunosti sarađuje i preduzme sve neophodne mere da se počinioci napada na građane, pripadnike KFOR-a, organa za sprovođenje zakona i novinara tokom demonstracija 29. maja, kao i nasilnih napada na Kososvku policiju 24. septembra na severu Kosova, uhapse i brzo privedu pravdi, dodaje se u prvom nacrtu zaključaka Evropskog saveta pripremljenih za decembarski sastanak.

Evropski Savet ponavlja da nema opravdanja za nasilje, oštro osuđuje nasilne akte i žali što Srbija nije preduzela dovoljne mere u tom pogledu.

U istom dokumentu EU Savet izražava zabrinutost zbog jačanja vojnih snaga Srbije u blizini Kosova, ali i konstatuje da je potom došlo do smanjenja trupa i opreme.

„Srbija i Kosovo moraju da nastave sa stalnim naporima za deeskalaciju, da se uzdrže od jednostranih i provokativnih akcija koje bi mogle da dovedu do tenzija i nasilja i da zaustave retoriku koja izaziva podele“, dodaje se u prvom nacrtu zaključaka Evropskog saveta.

Evropski Savet pozdravlja to što je Srbija preduzela „neke korake“ u pravom smeru, uključujući javno podsticanje kosovskih Srba da učestvuju na lokalnim izborima na severu Kosova, ali i dodaje da bi trebalo da „podstakne kosovske Srbe da se vrate u institucije koje su napustili“.

Lideri država članica EU podsećaju na svoj raniji zaključak da će izostanak smirivanja situacije na terenu „imati posledice“ i pozivaju se na raniju izjavu šefa EU diplomatije Žozepa Borelja, „da je spreman da proceni dalje mere i prema Srbiji i prema Kosovu, ako bude potrebno“.

Ovo je deo prve verzije nacrta zaključaka koji bi trebalo da finalizuju i usvoje ministri evropskih poslova država članica EU na Savetu za opšte poslove 12. decembra, a potom potvrde lideri u okviru Evropskog saveta, na poslednjem ovogodišnjem redovnom samitu, koji je zakazan za 14. i 15. decembar u Briselu.

Očekuje se da dokument bude usvojen bez većih izmena.

Dan ranije, 13. decembra, u Briselu će biti održan i samit EU-Zapadni Balkan, na kome se očekuje dolazak lidera svih država regiona.

izvor: https://n1info.rs/vesti/nacrt-zakljucaka-evropskog-saveta-sporazum-o-normalizaciji-odnosa-kosova-i-srbije-uvrstiti-u-poglavlje-35/

Continue Reading

Trending