Connect with us

SLOBODNA VOJVODINA

Upotreba pesticida u Srbiji: Zakone imamo ali preparate i dalje bacamo u reke, trujemo pčele, ilegalno uvozimo…

Zakonska regulativa prati evropsku, ali se ne primenjuje na pravilan način

Published

on

Srbija je u poslednjoj deceniji u značajnoj meri uredila pitanje upotrebe pesticida u poljoprivredi, propise je uglavnom prilagodila evropskim ali i dalje nije rešen problem nesavesne primene hemijskih preparata.

Koliko se poljoprivredna gazdinstva, naročito mala domaćinstva, pridržavaju uputstava o primeni, koliko njih pravilno odlaže ambalažu a koliko se plastike zajedno sa ostacima herbicida i fungicida baci u reke i kanale, u kojim količinama u našu zemlju uđu pesticidi čija je upotreba u zemljama EU zabranjena… O tome javnost ne zna, a država na ova pitanja uglavnom nema odgovore.

Sagovornici Agrosmarta i VOICE-a saglasni su da problem korišćenja proizvoda za zaštitu bilja ne leži u loše osmišljenom zakonu niti nekvalitetnom radu inspekcije za proveru pesticida, već u neodgovornom i opasnom ponašanju pojedinaca.

Redovna profesorica sa Katedre za pesticide Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu Dragica Brkić kaže da nema bezbednih hemikalija – već samo bezbednih načina njihove upotrebe. Ona objašnjava da iza pravilnog načina upotrebe, propisanog od strane proizvođača, stoje brojna ispitivanja delovanja pesticida iz čijih se rezultata donose preventivne mere kojih se treba držati prilikom primene. Samim tim, kada se pesticidi koriste u skladu sa preporukama proizvođača, ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Međutim, problemi nastaju usled nesavesne primene. To se dešava kada se proizvođači ne pridržavaju uputstva za primenu, kad koriste veće količine od preporučenih, kad tretiraju više puta u toku sezone od onog što je propisano ili kada ne poštuju karence. Kako profesorica objašnjava, karenca je propisano vreme koje je potrebno da prođe od poslednje primene pesticida do berbe ili žetve. Pored toga, nesavesno odlaganje pesticida takođe predstavlja opasnost.

“Problemi nastaju i kada preostale količine posle primene prosipaju u bare, kanale, potoke, reke i druge vodene površine, peru opremu ili bacaju ambalažu u vode. Većina pesticida je veoma toksična za organizme koji žive u vodi i ovi organizmi su posebno ugroženi usled nesavesne primene pesticida. Veoma su ugrožene i pčele, pa se posebna pažnja posvećuje i njima i iz primene povlače aktivne supstance za koje se dokaže da su toksične za pčele, bumbare i druge korisne artropode”, objašnjava dr Dragica Brkić.

Dragica Brkić: Nesavesno odlaganje pesticida predstavlja opasnost (foto: Poljoprivredni fakultet Beograd)

Iz Ministarstva poljoprivrede kažu da za mnoge prioritetne i hazardne supstance u površinskim vodama zagađenje je malo ili ga uopšte nema, kao i da su “usled poljoprivrednih aktivnosti prisutna samo trenutna opterećenja pesticidima i herbicidima”. 

Da korišćenje pesticida na neadekvatan način utiče negativno na životinjski svet, pogotovo na pčele, govori situacija iz 2015. godine, kada se desio masovni pomor pčela u Vojvodini. Tada je zbog pogrešne primene pesticida na poljima suncokreta u blizini Zrenjanina i Kikinde gotovo 3.000 košnica uništeno, a šteta je procenjena na više od pola miliona evra.

Ona dodaje da veliki problem predstavlja i ilegalna trgovina pesticidima koji više nemaju dozvolu za promet u zemljama Evropske unije. Samim tim što Srbija prati regulativu EU, zabranjeni su pesticidi kojima se ukida dozvola za promet na nivou Unije. Napominje da smo poslednjih godina svedoci povlačenja mnogih toksičnih pesticida iz prometa, upravo zbog njihove akutne ili hronične toksičnosti.

Izvršna direktorka organizacije SECPA (Serbian Crop Protection Association) Katarina Krinulović, koja se bavi zaštitom bilja, kaže da su procedure i uslovi za registraciju sredstava za zaštitu bilja takvi da zabrinutost u pogledu njihovog korišćenja u poljoprivrednoj proizvodnji treba da svedu na minimum.

„Eventualni negativan uticaj je moguć ukoliko se ova sredstva neadekvatno koriste, na primer ako se koriste u prevelikoj dozi, u neodgovarajuće vreme i neispravnim uređajima za primenu i ukoliko se ne ispoštuju preporučene mere zaštite. Zbog toga su sve informacije u vezi sa upotrebom konkretnog sredstva, karenci i merama zaštite lako dostupne poljoprivrednicima direktno preko etikete i uputstva za upotrebu, a osnovni savet svih stručnjaka je da se detaljno čitaju i poštuju sve instrukcije iz etikete i uputstva“, kazala je ona.

300 hiljada smrtnih slučajeva zbog trovanja pesticidima

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, godišnje se tri miliona ljudi otrovanih pesticidima zbrine u bolnicama širom sveta, sa oko 300 hiljada smrtnih slučajeva. Trovanja su najčešća u zemljama u razvoju, a veliki broj je i samoubilačkih trovanja.

Što se tiče samog uticaja pesticida na zdravlje, dr Brkić objašnjava da se ljudi mogu otrovati ovim sredstvima preko usta, kože i organa za disanje. Trovanja preko usta su najčešće posledica namernih ili zadesnih trovanja, a neretko nastaju kao posledica neadekvatnog odlaganja sredstava za zaštitu bilja u neodgovarajuću ambalažu. Takva trovanja su vezana za velike doze, a često su smrtonosna.

Sa druge strane, trovanja preko kože i preko organa za disanje vezuju se za izložene radnike koji su mahom uključeni u primenu sredstava za zaštitu bilja, ali i u proizvodnju, pakovanje, skladištenje, transport, promet i slično.

Katarina Krinulović: Čitajte
i poštujte sve instrukcije iz etikete i uputstva (foto: Beta)

Profesorica Brkić objašnjava da posebnu zabrinutost izaziva hronično trovanje malim količinama ostataka pesticida u namirnicama, pogotovo ako te količine prevazilaze propisane maksimalno dozvoljene količine ostataka (MDK).

“Mada prekoračenje MDK ne znači da su takve namirnice opasne po zdravlje ljudi, prekoračenje upravo pokazuje da se proizvođači nisu pridržavali uputstva za primenu, da su najčešće ili koristili veće količine od propisanih ili nisu poštovali karence. Rešenje je stroga kontrola svih u procesu biljne proizvodnje, mnogo više uzorkovanja i ispitivanja uzoraka sa pijaca i velikih trgovinskih lanaca, kontrola proizvođača koji moraju da vode uredne knjige tretiranja useva, korišćenje sredstava za zaštitu bilja samo na bazi aktivnih supstanci koje su odobrene za promet i uvek u skladu sa preporukama proizvođača”, navodi ona.

Zakonska regulativa prati evropsku, ali se ne primenjuje na pravilan način

U Srbiji je 2009. godine stupio Zakon o sredstvima za zaštitu bilja, koji sadrži poglavlje koje se odnosi na primenu sredstava za zaštitu bilja. Katarina Krinulović kaže da su odredbe ovog poglavlja delimično usaglašene sa elementima Direktive o održivoj upotrebi pesticida Evropske unije, kojom se propisuju okviri korišćenja sredstava za zaštitu bilja na odgovoran i bezbedan način, ali da problem leži u tome što u našem zakonu nije propisano donošenje Nacionalnog akcionog plana za održivu upotrebu pesticida.

Međutim, ona dodaje da su izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja iz marta 2019. godine ove odredbe Zakona dopunjene u pogledu propisivanja obaveznih obuka i sertifikacije onih koji su profesionalni korisnici ovih sredstava, po uzoru na obuke koje postoje u zemljama EU, što predstavlja ozbiljan napredak.

„Sprovođenje obavezujućih obuka i sertifikacije počev od 2022. godine predstavlja dodatno unapređenje profesionalne edukacije poljoprivrednika u Srbiji u smislu da će se sprovoditi po propisanom programu te da će biti obavezno za sve profesionalne korisnike sredstava za zaštitu bilja. Pored toga, po uzoru na zemlje EU, i našim zakonom je predviđeno da će samo poljoprivrednici koji steknu odgovarajući sertifikat moći da kupuju pesticide koji su namenjeni za profesionalno korišćenje. S tim u vezi, Srbija ima zakonodavni okvir sa sličnim principima i postavkama kao u EU, a ono što se razlikuje jer se u zemljama EU znatno odmaklo sa sprovođenjem propisanih mera i aktivnosti u pogledu održive upotrebe pesticida“, kazala je Katarina Krinulović.

Organski proizvodi – dobri ali skupi

Dragica Brkić objašnjava da organska proizvodnja isključuje upotrebu pesticida, osim onih koji su zakonski odobreni za primenu u tom načinu proizvodnje. Ipak, iako su takvi proizvodi rađeni na nekonvencionalan način, zbog cena nisu široko dostupni.

Predstavnik Ekološkog udruženja seoskog turizma i ruralnog razvoja, poznatijeg kao Organski i domaći proizvodi iz Pivnica, Mirko Vlček sa svojim kolegama je počeo da se bavi organskom proizvodnjom još 2021. godine, kad su završavali fakultete. Kako on kaže, sa nekoliko drugara se upustio u ovaj poduhvat jer ih je interesovalo očuvanje prirode.

U udruženje je uključeno devet gazdinstava koji rade zajedno, a njihova ideja je da imaju što raznovrsniju ponudu, jer što je bogatija tezga, privlačniji ste kupcima. Kako Vlček kaže, sve što od povrća i voća možete da smislite oni traže način da proizvedu. Kad kupac dođe na tezgu i ne vidi proizvod koji mu je potreban, sledeći put će otići na drugu.

“Pre nego što je sve počelo, razmišljali smo čime ćemo se baviti u životu. Ta ideja je preovladala – poljoprivreda i očuvanje životne sredine. Onda smo se susreli sa idejom organske proizvodnje koja nam je tada bila nova ideja, pa smo počeli to malo da istražujemo. Nama se svideo taj izazov i rešili smo da se bavimo ovim poslom, a od tada je prošlo već jedno 10 godina”, priseća se Vlček.

foto: Pixabay

On objašnjava da je organska proizvodnja svakako teža u odnosu na konvencionalnu, najviše zbog zaštite i suzbijanja korova jer se u organskoj ne koriste herbicidi, pa sve mora da se plevi i radi ručno.

“To iziskuje jako puno fizičkog rada. U konvencionalnoj malo isprskaju i nema više ničega, sve je super. Sa druge strane, samo očuvanje zdravlja biljke i zaštita od raznih insekata, grinja je mnogo efikasnija i jednostavnija u konvencionalnoj jer je tu hemija koja tretira i pobije sve što živi na toj parceli. U organskoj imamo preparate koji su na prirodnoj bazi, koji nisu toliko delotvorni, pa tu mora da se vodi računa o preventivnoj zaštiti. Potrebno je čim se nešto pojavi da se rešava odmah sa tim preparatima, jer ako se otme kontroli onda je nemoguće rešiti problem”, objašnjava on.

Vlček kaže da tržište nije veliko, a da organske proizvode kupuju oni koji imaju mogućnost i koji su osvešćeni za to. On smatra da kada ljudi dođu do novca da će tržište za organsku proizvodnju biti znatno razvijenije.

“Sav taj rad koji je uložen u proizvodnju mora da se naplati, a mnogi ne mogu. S obzirom na broj ljudi u zemlji trebalo bi tržište da bude veće, ali s obzirom na platežnu sposobnost ljudi i nije baš tako razvijeno tržište”, napominje Mirko Vlček.

Mada pesticidi mogu da deluju štetno na ljude i životnu sredinu, dr Brkić ističe da su zahtevi koji se postavljaju pred proizvođače sve veći i rigorozniji. Veliki broj različitih ispitivanja mora biti urađen, a rezultati dostavljeni regulatornim telima da bi se uopšte uzela u razmatranje neka aktivna supstanca pesticida.

“O pesticidima se piše uglavnom, u negativnom kontekstu, a retko se ističu ekonomske i zdravstvene koristi koje pesticidi imaju za čovečanstvo. Pesticidi značajno doprinose povećanju produktivnosti biljne proizvodnje, poboljšanju kvaliteta i zdravstvene ispravnosti biljnih proizvoda, ali i suzbijanju prenosilaca različitih bolesti kao što su malarija, kuga, tifus, virusni encefalitis i žuta groznica”, zaključuje dr Dragica Brkić.

Sanja Kosović, Aleksandar Bugarin (Agrosmart i VOICE)

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta Izveštavanje o poljoprivredi koji Agrosmart, u saradnji sa Vojvođanskim istraživačko-analitičkim centrom VOICE, sprovodi uz finansijsku podršku Misije OEBS u Srbiji. Stavovi izrečeni u tekstu predstavljaju stavove autora i ne oslikavaju stavove donatora

izvor: https://www.autonomija.info/upotreba-pesticida-u-srbiji-zakone-imamo-ali-preparate-i-dalje-bacamo-u-reke-trujemo-pcele-ilegalno-uvozimo.html

SLOBODNA VOJVODINA

LSV: Vesić ne radi svoj posao. Premijerka Brnabić da obezbedi sigurnost na železničkim prugama

Novi Sad, 29. januar 2023 – Liga socijaldemokrata Vojvodine zahteva od premijerke Ane Brnabić da Vlada Srbije pod hitno započne sanaciju železničkih pruga na kojima se u poslednje vreme dešavaju iskliznuća vagona-cisterni sa opadnim otpadom

Published

on

By

Građani su veoma zabrinuti, jer je samo u poslednjih mesec dana zabeleženo, najmanje šest akcidenata, u kojima je bilo i stradalih.

Resorni ministar Goran Vesić ne čini ništa da stanje popravi, pa se postavlja pitanje zašto je on i dalje član kabineta Ane Brnabić.

LSV očekuje hitnu reakciju, jer bezbednost građana i zaštita životne sredine moraju biti na prvom mestu.

Rade Maleš

član Glavnog odbora

Lige socijaldemokrata Vojvodine

izvor: https://lsv.rs/m/vest.php?v=17705

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Bivši NATO general, odlikovan za hrabrost tokom rata u BiH: Ko je Petr Pavel, novi predsednik Češke?

Penzionisani NATO general Petr Pavel izabran je za novog predsednika Češke Republike

Published

on

By

Pavel je rođen 1. novembra 1961. godine, a na izbore se kandidovao kao nezavisan, uz podršku koalicije SPOLU.

Nakon pobede u prvom krugu predsedničkih izbora, bitku protiv Andreja Babiša dobio je i u drugom, i postao predsednik Češke.

Ko je Petr Pavel?

Petr Pavel nekadašnji je predsednik Vojnog komiteta NATO-a i načelnik Generalštaba čeških oružanih snaga.

Završio je vojnu gimnaziju u Opavi nakon čega je nastavio školovanje u Vojnoj školi kopnene vojske u Viškovu.

Po završetku škole, pridružio se čehoslovačkoj vojsci kao padobranac.

Godine 1985. pridružio se Komunističkoj partiji Čehoslovačke, ostajući član do pada komunističkog režima u Čehoslovačkoj, a kasnije je svoje članstvo u Komunističkoj partiji nazvao greškom.

Pavel je nastavio vojne studije na Vojnoj akademiji u Brnu, a nakon Baršunaste revolucije studirao je na Odbrambenom obaveštajnom koledžu u Betezdi, Štabnom koledžu u Kemberliju, Kraljevskom koledžu za odbrambene studije u Londonu, i diplomirao na Kraljevskom univerzitetu u Londonu sa zvanjem magistra međunarodnih odnosa.

Tokom svoje karijere, general Pavel bio je na raznim funkcijama, među kojima su najistaknutije zamenik vojnog i vazdušnog atašea Češke Republike u Belgiji, komandant čeških specijalnih snaga, zamenik direktora Operativnog odeljenja u češkom Ministarstvu odbrane, nacionalni vojni predstavnik u Centralnoj komandi SAD i nacionalni vojni predstavnik u SHAPE-u u Belgiji.Petr Pavel govori češki, engleski, francuski i ruski. Sa prvom ženom Hanom ima dva sina, ali su se kasnije razveli.Trenutno je u braku sa svojom drugom ženom Evom.

Odlikovan za hrabrost tokom rata u Bosni

Nakon diplomiranja, Pavel je počeo sa radom u Vojnoobaveštajnoj službi.

U to vreme služio je i u Zaštitnim snagama Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNPROFOR-a).

Početkom 1993. francuski vojnici su se našli na udaru hrvatskih snaga. Zbog srušenog mosta francuski kontigent nije mogao da spase svojih 55 pripadnika blokiranih u bazi.

Čehoslovački bataljon je bio jedina funkcionalna jedinica UNPROFOR-a u to vreme i 29 vojnika na čelu sa potpukovnikom Petrom Pavelom poslato je u pomoć francuskoj jedinici blokiranoj u bazi.

Nakon dvočasovnog putovanja, čehoslovački vojnici su stigli u ugroženu bazu, ali je nekoliko francuskih vojnika već bilo mrtvo, a ostali  ranjeni.

Bazu Karin bombardovale su hrvatske i srpske snage. Čehoslovačka jedinica je morala da prođe terenom koji su kontrolisali srpske paravojne jedinice Željka Ražnatovića Arkana.

Nakon što je jedinica stigla do tačke gde je Pavel mogao da pregovara sa srpskim komandantom da dozvoli Čehoslovacima da evakuišu Francuze, Hrvati su otvorili artiljerijsku vatru, primoravši Pavela da pozove njihov štab i zatraži da prekinu paljbu, što su oni i učinili.

Evakuacija francuskih trupa je na kraju bila uspešna. Francuski ministar odbrane je odlikovao četiri čehoslovačka vojnika francuskim vojnim krstom – među njima i potpukovnika Petra Pavela. Postao je poznat zahvaljujući toj operaciji, piše RSE.

Nakon operacije u Bosni i Hercegovini, Pavel je služio na raznim pozicijama u češkoj vojsci, uključujući vojnu obaveštajnu službu, diplomatiju i kao komandant brigade specijalnih snaga.

Bio je zamenik načelnika generalštaba Oružanih snaga Češke Republike od jula 2011. do juna 2012. godine. Zatim je unapređen u načelnika Generalštaba.

Na predlog Vlade Češke Republike imenovan je 2014. za predsednika Vojnog komiteta NATO-a. Napustio je aktivnu vojnu službu 2018. godine.

izvor: https://www.danas.rs/svet/petr-pavel-predsednik-ceske-biografija/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Lajčak u “diplomatskoj ofanzivi” s petorkom u EU koja ne priznaje Kosovo: Uklapanje kockica za dinamičniju fazu dijaloga

Nakon što je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću predstavljen francusko-nemački plan u dijalogu Beograda i Priština, za koji je rečeno da ga je podržalo i pet članica Evropske unije koje ne priznaju nezavisnost Kosova, specijalni izaslanik EU Miroslav Lajčak u najnovijoj rundi “diplomatske ofanzive” sastao se sa predstavnicima Španije, Kipra, Grčke i Slovačke

Published

on

By

O detaljima tih susreta ne zna se mnogo, ali su najnovija dešavanja još jednom otvorila staro pitanje – da li je i pod kojim uslovima moguća promena raspoleženja u evropskoj petorci?

“Sastao sam se sa predstavnicima četiri od pet zemalja u poslednja dva dana da razgovaramo o ovom predlogu. Sastao sam se sa ministrom spoljnih poslova Španije, Slovačke i Kipra, sa specijalnim izaslanikom Grčke i sastaću se sa ministrom spoljnih poslova Rumunije. Ove zemlje veoma pomno prate proces, jer je pitanje Kosova i Srbije regionalno pitanje”, rekao je Lajčak.

U pokušaju da sazna više detalja o tim sastancima, dopisnica Euronews Srbija iz Brisela kontaktirala je ambasade pomenutih pet zemalja. Odgovor je stigao iz stalnog predstavništva Republike Slovačke pri EU u kom se navodi da za sada ne žele da komentarišu bilo kakve predloge. Kako su naveli, podržavaju Lajčaka i razgovore pod okriljem EU, a podvlače i da je stav Slovačke po pitanju nezavisnosti Kosova definisan 2007, te da bi svaka potencijalna promena po tom pitanju zavisila isključivo od rezultata dijaloga Beograda i Prištine.

A taj dijalog ušao je u novu fazu posle francusko-nemačkog plana, za koji je predsednik Srbije rekao da je sada postao de fakto pregovarački okvir za Republiku Srbiju. Branka Latinović iz Foruma za etničke odnose kaže za Euronews Srbija da je pomenutih pet zemalja verovatno dalo zeleno svetlo da se otpočne proces u vezi sa tim dokumentom.

Podsetila je da je priznanje jedne države diskreciono pravo svake zemlje, ali je navela da je kontekstu Lajčakovih sastanaka teško govoriti o “pritiscima”.

“Mislim da je u pitanju pre svega jedan pregovarački proces tima EU za stavljanje u dinamičniju fazu pregovora za evropski plan u vezi sa dijalogom EU i Prištine, i da se sada tu mora naći mesto kako uklopiti kockicu u vezi sa pet članica. Mislim da su tu moguća dva pravca. Jedan je da ovih pet država prizna Kosovo i na taj način automatski i prihvati budući sporazum kad i ako do njega dođe, a drugi je da se koristi diplomatska procedura da te države ne dovode u pitanje konsenzus, ali da zadrže postojeći stav. To je izvodnjivo, ima dosta slučajeva kada jedna zemlja obrazloži svoj glas u kontekstu da nije želela da naruši postizanje saglasnosti, ali da se ne dovodi u pitanje njen odnos prema nekom pitanju”, rekla je ona za Euronews Srbija.

Analitičari ističu da je moguće da nemaju svih pet zemalja jednako čvrstu poziciju kada je reč o nezavisnosti Kosova, odnosno da su oči jednih uperene ka dijalogu Beograda i Prištine, dok je za druge nepoznanica da li bi menjali svoj stav.

Prethodnih meseci se u više navrata spekulisalo da bi Grčka najpre mogla da promeni pristup, ali od ambasadorke te zemlje u Srbiji  Marije Levadi još jednom stiže uveravanje da Atina ne menja svoju poziciju o Kosovu.

“Lajčakovi sastanci nisu slučajni” – kakva je pozicija Grčke?

Iako zvanično ne priznaje Kosovo kao državu, Atina prihvata njegovo članstvo u nekoliko međunarodnih organizacija, a pre dve godine se govorilo i o Kancelariji za trgovinske odnose i ekonomske poslove koju Priština ima u Atini i koja je “unapređena” u Kancelariju za kosovske interese u Atini.

“Što se same Grčke tiče, već izvesno vreme u tim diplomatskim krugovima je priustvo mišljenje da Grčka treba urediti odnose sa Albancima, odnosno da je nacionalni interes Grčke da se urede odnosi i sa Albanijom i sa Albancima uopšte. Sa druge strane, ne treba zaboraviti da sadašnja vlast u Grčkoj je pod jakim uticajem Vašingtona, tako da ako Vašington bude tražio nešto u vezi sa tim, mislim da će Grčka promeniti stav. Za sada naravno i Atina i sve ove zemlje će čekati rezultate misije Lajčaka i procesa dijaloga”, rekao je za Euronews Srbija Nikos Palpas, dopisnik ERT.

Govoreći o Lajčakovim sastancima i objavama, on napominje da ih posmatra kao neki vid upozorenja, pa i pritiska na Beograd, šta će se desiti ukoliko ne prihvati francusko-nemački plan.

“E sad da li od tih zemalja koje imaju labilan stav, ja tu svrstavam i Grčku, možda bi promenili stav ukoliko bi Beograd odbio taj francusko-nemački plan. S druge strane, Kipar i Španija oni imaju čvršći stav i verovatno će razmišljati malo duže”, rekao je Palpas.

Kako dodaje, većina partija u Grčkoj je protiv toga da se prizna nezavisnost Kosova, ali u Ministarstvu inostranih poslova postoje diplomate koje smatraju da je nacionalni interes da se uredi odnos sa Albancima, a to podrazumeva i priznanje.

On, međutim, napominje da će se sačekati da se vidi šta će se dogoditi u procesu dijaloga Beograda i Prištine.

“U krajnjem slučaju ako dođemo do nekog sveobuhvatnog sporazuma, onda će verovatno sve zemlje priznati nezavisnost Kosova. Cela ova priča sa Lajčakom nije slučajno sad objavljena, nije slučajno sada razgovor, jer pre svega mora da se vrši pritisak na Beograd da promeni stav, da prihvati taj plan i zbog toga je sva ta priča sa sastancima”, rekao je on.

“Međukorak” do konačnog sporazuma

Govoreći o pomenutom predlogu za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, Lajčak je rekao da on sadrži 11 tačaka, kao i da su sve verzije predloga objavljene u medijima izmišljotina. On je u emisiji “Rubikon” na televiziji Kljan Kosova naglasio da ukoliko jedna od strana ne prihvati plan da će međunarodna zajednica reagovati na odgovarajući način i da će podržati jednu stranu više, ili će smanjiti podršku drugoj strani.

Na pitanje da li može doći do izmena u predlogu nakon što Lajčak obavi još jedan krug razgovora sa dve strane, Latinović ističe da su neki predlozi već prihvaćeni, a neki ne.

Koordinator Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 35 Dragiša Mijačić navodi da je francusko-nemački predlog samo međusporazum – međukorak do konačnog sporazuma o normalizaciji odnosa sa Prištinom, odnosno do ulaska Srbije u EU.

Kak ističe, prethodne sporazume je uništio Kurti, i zato je sada potreban “Kurti – Vučić sporazum”, kao i da se stvore uslovi da Srbija prihvati Kosovo, kako bi tri od pet članica EU učinile isto. Slovačka, Grčka i Rumunija čekaju da se Vučić i Kurti rukuju, da se prizna Kosovo, rekao je on i dodao da sada ne znamo kako će Španija i Kipar reagovati.

izvor: https://www.euronews.rs/srbija/politika/76168/lajcak-u-diplomatskoj-ofanzivi-s-petorkom-u-eu-koja-ne-priznaje-kosovo-uklapanje-kockica-za-dinamicniju-fazu-dijaloga/vest

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

SAD uvele sankcije radikalima Vjerici Radeti i Petru Jojiću

Sjedinjene Američke Države (SAD) sankcionisale su članove Srpske radikalne stranke i bivše poslanike u parlamentu Srbije Vjericu Radetu i Petra Jojiću zbog umešanosti u korupciju, objavio je američki Stejt department 27. januara

Published

on

By

“Radeta i Jojić su, dok su bili poslanici Skupštine Srbije, podmićivali i zastrašivali svedoke Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), kako bi ih odvratili od iznošenja inkriminišućih dokaza protiv lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, koji je naknadno osuđen za ratne zločine”, navodi se u saopštenju portparola Neda Prajsa (Ned Price).

Dodaje se da je ponašanje Radete i Jojića ometalo sudski proces, zbog čega je tribunal u Hagu izdao međunarodne naloge za njihovo hapšenje, kao i da je ugrožavalo regionalnu stabilnost i negativno uticalo na interese SAD.

Ističe se da odluka SAD potvrđuje “posvećenost borbi protiv korupcije koja šteti javnom interesu, ometa ekonomski prosperitet partnera i ograničava sposobnost vlada da efikasno odgovore na potrebe građana”.

Kako je navedeno u saopštenju, SAD podržavaju demokratiju i vladavinu prava u Srbiji i nastavljaju da traže odgovornost za one koji zloupotrebljavaju javnu vlast zarad lične koristi.

Sankcijama je, kako je navedeno, obuhvaćen i sin Petra Jojića, Gojko Jojić. Kaznene mere, kako je navedeno, uvedene se u okviru odredbe 7031 Zakona o budžetu Stejt departmenta kojom se sankcionisanim osoba zabranjuje ulazak u SAD.

Haški tribunal traži, Srbija ne da Radetu i Jojića

Petra Jojića i Vjericu Radetu je Haški tribunal, u oktobru 2012, optužio da su da su uticali na svedoke optužbe u haškom procesu protiv njihovog partijskog vođe Vojislava Šešelja, tako što su ih pretnjama, ucenama i mitom nagovarali da promene iskaze ili da ne svedoče.

Vlasti Srbije od 2015, kada im je Haški sud uputio prvi nalog za hapšenje, odbijaju da Jojića i Radetu uhapse i izruče u Hag.

Viši sud u Beogradu je 2016. godine odlučio je da nema zakonskih osnova za hapšenje i izručenje radikala, zato što nacionalni zakon o saradnji sa Haškim tribunalom predviđa obavezu izručenja samo optuženih za ratne zločine, a ne i optuženih za nepoštovanje suda.

Srbija je, istovremeno, izrazila spremnost da Jojiću i Radeti sudi pred domaćim sudovima.

To tumačenje, sud u Hagu je više puta odbacio, naglašavajući da zvanični Beograd, i po međunarodnom pravu i po domaćem zakonu, ima obavezu da sarađuje i u predmetima za nepoštovanje suda, kao što je ranije i činio.

izvor : https://www.slobodnaevropa.org/a/radikali-radeta-jojic-sankcije-sad/32242979.html

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

NVO: Direktorka škole u Sečnju izložena progonu jer nije dozvolila održavanje verskog obreda

Vojvođanske nevladine organizacije pozvale su danas “građane, civilni sektor i opozicione stranke” da podrže direktorku Osnovne škole “Aleksa Šantić” iz Sečnja Oliveru Marjanović, koja je, kako se navodi, izložena “progonu” jer nije dozvolila da se povodom školske slave, Svetog Save, u ustanovi kojom upravlja obavi verski obred

Published

on

By

Organizacije su u saopštenju ocenile da iza “neljudskog progona” stoje “kleronacionalistički režim Aleksandra Vučića, njegovi mediji i Srpska pravoslavna crkva”.

“Greh Olivere Marjanović je samo u tome što je poštovala Ustavom i zakonima garantovan sekularizam države, kao i civilizacijske norme, odnosno što je obelodanila da u obrazovnoj ustanovi kojom upravlja – neće biti sprovođen verski obred na dan tzv. školske slave Sveti Sava”, stoji u saopštenju.

Navodi se da je direktorka zbog tog čina proglašena za “neprijatelja društva, izdajnicu, traži se njena smena, na nju nasrću lokalni silnici i nasilnici, dobija pretnje i uvrede, a najavljeni su i protesti desnih ekstremista ispred škole”.

“Ukoliko ne uspemo da zaštitimo Oliveru Marjanović, onda nećemo uspeti ni da zaustavimo ovu zemlju da nastavi stranputicom – odnosno da u potpunosti postane verski zatucana država-mafija u kojoj neće biti mesta ni za koga ko nije pognuti sluga državnih i crkvenih vlasti”, ocenile su nevladine organizacije.

Saopštenje su potpisali Vojvođanski kulturni klub “Vasa Stajić”, Savez antifašista Vojvodine, Vojvođanska politikološka asocijacija, Zelena mreža Vojvodine, Centar za interkulturalnu komunikaciju, Građanska akcija Pančevo i Centar za održive zajednice.

(Beta)

izvor: https://autonomija.info/nvo-direktorka-skole-u-secnju-izlozena-progonu-jer-nije-dozvolila-odrzavanje-verskog-obreda/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

LSV: Država da stane u zaštitu direktorke škole u Sečnju

Novi Sad, 27. januar 2023 – Liga socijaldemokrata Vojvodine zahteva od republičkog ministra prosvete i pokrajinskog sekretara za obrazovanje da stanu u zaštitu direktorke Osnovne škole „Aleksa Šantić“ u Sečnju Olivere Marjanović, koja je izložena progonu i medijskom ličnu zbog odluke o načinu proslave školske slave Svetog Save u školi.

Published

on

By

Pozivamo ministra i sekretara da svojim autoritetom zaštite direktorku i pokažu da Ustav Srbije nije samo mrtvo slovo na papiru, te da je njime jasno definisan sekularni karakter države.

Takođe, pozivamo Regulatorno telo za elektronske medije (REM) i Savet za štampu da učine sve da se prekine medijsko šikaniranje direktorke i da se kazne oni koji su u tome učestvovali.

Srbija ne sme postati srednjevekovna država u kojoj se drugačiji stav smatra izdajom i otpadništvom.

Vreme lomača davno je iza nas.

Aleksandar Marton

Portparol

Lige socijaldemokrata Vojvodine

izvor: https://lsv.rs/m/vest.php?v=17704

Continue Reading

Trending