Connect with us

SLOBODNA VOJVODINA

Kad se javni delatnici trude da prevaziđu postignuća srpskih tabloida

Onog trenutka kada istražni postupak postane javan, hapšenjem osumnjičenih za neko krivično delo, prestaje istraživačko novinarstvo, a nastaje medijski linč. Istraživačko novinarstvo je nužno i neophodno kao korektiv kada istražni organi iz jednog ili drugog razloga ne žele da istraže ili nemaju saznanja o određenim krivičnim delima. U današnjoj Crnoj Gori izgleda da se javni delatnici, posebno u sferi medija, trude da čak i prevaziđu postignuća srpskih tabloida. Tako se u srpskim uslovima difamacija ograničavala na lice koje je pritvoreno, u crnogorskim se širi na čitave porodice.

Published

on

Najčuvenije delo Viktora Frankla „Iskustva jednog psihologa iz koncentracionog logora“, poznata je i pod prevodima „Čovekova potraga za smislom“ kao i „Zašto se niste ubili?“. Ipak original naziva ukazuje na uslove u kojima je Frankl došao do svog osnovnog zaključka da je potraga za smislom osnovna motivaciona determinanta ljudskog života. U uslovima potpune dehumanizacije ljudskih bića, Frankl je uočio da su najviše šansi da prežive imali su oni koji su uspevali da zadrže smisao svog života, a ne fizički najjači. Frankl pripada onoj školi mišljenja koja se odvojila od frojdovske, a koju možemo nazvati egzistencijalističkom, jer kako navodi „Čovekova volja za smislom je primarni pokretač u njegovom životu, a ne puka sekundarna racionalizacija njegovih nagonskih potreba.“ Egizstencijalistička psihologija, čiji je jedan od rodonačelnika Oto Rank, pripadnik Frojdovog unutrašnjeg kruga i možda njegov najtalentovaniji učenik, uviđa osnovnu karakteristiku ljudskog postojanja, život sa svešću o neminovnom kraju usled protoka vremena i sa tim skopčan strah od smrti kao determinantu ljudskog ponašanja.

Vlatko Sekulović

Antropolog Ernest Beker navodi da je značaj ljudskog života „izazovno stvaranje smisla“ u društvenim okvirima, uprkos spoznaji o neizbežnom kraju.  Smisao koji je vezan za značaj koji svako od nas pridaje sebi i ključan je za održavanje sopstvenog identiteta. Erih Erikson opet ukazuje da je identitet zasnovan na zapažanju samoistovetnosti i neprekidnosti čovekovog postojanja u vremenu i prostoru, i na opažanju činjenice da drugi ljudi priznaju ovu činjenicu. Drugim rečima naš značaj, smisao i identitet zavise i od drugih ljudi.

Nemački nacionalisti su Frankla zatvorili 1942. godine u koncentracioni logor zbog dvostrukog „greha“, naime pored toga što je bio Jevrejin bio je i socijaldemokrata po političkom uverenju. Nacionalsocijalistička partija je zarad ostvarenja osnovnog programskog cilja „ujedinjenja svih Nemaca u Veliku Nemačku“ proglasila Jevreje za narod koji uništava kulturu, opasnost po čistotu nemačke krvi, za ljude čiji su „životi nedostojni življenja“. Kako bi sproveli svoj naum konačnog istrebljenja Jevreja, nacisti su pre svega morali da dehumanizuju Jevreje i „sve koji razmišljaju kao Jevreji“ kako bi im porekli ljudsko dostojanstvo, najčešće, kako navodi istoričar Leo Kuper „uz rituale ponižavanja i brutalan prezir“. Tako su Jevreji označavani kao korupcionaši i lihvari, žedni novca, koji žive od patnje nemačkog naroda i nemačkog radnika. Gebels je 1928. godine napisao: „Jevrejin je uzrok i korisnik našeg ropstva. …Jevrejin je demonsko otelotvorenje naše propasti… zato se mi nacionalisti borimo protiv Jevreja…onaj ko je Nemac mora prezirati Jevrejina.“.

Poredak Ujedinjenih nacija upravo je zasnovan na želji da se nikada više u istoriji ne ponove varvarstva koja su počinili nacionalsocijalisti i fašisti, te je Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i slobodama proglašen ljudski život za najvišu vrednost, te jednakost ljudi u toj vrednosti, odnosno dostojanstvu, značaju i smislu. Ljudska prava i slobode su izvedenica ovako postavljenog morala kao antipoda nacionalističkom ne-moralu koji je u korenu Drugog svetskog rata.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i slobodama ne samo da štiti pojedinca/ku po osnovu njegovih/njenih ličnih svojstava poput vere, pola, rase ili nacije, već utvrđuje i sledeće pretpostavke krivičnog i krivičnoprocesnog prava: „Svako ima potpuno jednako pravo na pravično javno suđenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom koji će odlučiti o njegovim pravima i obavezama, i o osnovanosti svake krivične optužbe protiv njega. Svako ko je optužen za krivično delo ima pravo da se smatra nevinim dok se na osnovu zakona krivica ne dokaže na javnom pretresu na kojem su mu obezbeđena sva jamstva potrebna za njegovu odbranu.“.

Nepristrasnost i nezavisnost sudija je ugrožena ako se osumnjičeni proglasi za krivim u široj  javnosti čiji su sudije sastavni deo, te se zbog toga i nameće da se svako ima smatrati nevinim dok se suprotno ne dokaže pravosnažnom sudskom presudom. Ova pretpostavka štiti dostojanstvo čoveka i garancija je integriteta istražnog i sudskog postupka. U liberalnim demokratijama ljudsko dostojanstvo se štiti i vrlo selektivnom primenom mere pritvora imajući u vidu da ta mera može biti (zlo)upotrebljena u percepciji šire javnosti. Ovo iz razloga što je sloboda i dostojanstvo čoveka na istoj ravni značaja kao i sprečavanje krivičnih dela, jer su ova upravo i definisana kao takva kako bi štitili život, slobodu i dostojanstvo čoveka. U Italiji se tako mera pritvora određuje prevashodno u slučajevima borbe protiv mafije, a u SAD, svedoci smo preko američkih filmova i popularne kulture, pritvor se mahom određuje onoliko koliko je neophodno dok se ne pribave druga sredstva zaštite poput kaucije, tj. jemstva.

U Srbiji pravilo je suprotno, pritvor se obavezno određuje kada se radi o javnim poslenicima, tj. „političkim ličnostima“. Svojevremeno je Svetlana Vukajlović, bivša direktorka Republičkog fonda za zdravstvo provela u pritvoru 8 meseci, Goran Knežević, bivši gradonačelnik Zrenjanina, u pritvoru je proveo više od 13 meseci, a Goran Kljajević, svojevremeno predsednik Privrednog suda u Beogradu, više od 2 godine. Svi ovi postupci su pravosnažno okončani oslobađajućim presudama. Doktor Nenad Borojević, bivši direktor Instituta za onkologiju i radiologiju u Beogradu, uhapšen u operaciji „Kraba“ 2009. godine, nakon boravka u pritvoru, izvršio je samoubistvo. Ostavio je oproštajno pismo u kome je naveo „Samica je samica samo po dimenzijama, ali u njoj nisam sam, odgovarajuće društvo prave mi dva narko-dilera koji, za razliku od mene, imaju svoje krevete na sprat, dok je moje mesto na podu između vrata i nužnika i delom ispod kreveta zaslužnih narko-dilera“. Specijalni sud je 2016. godine pravosnažno oslobodio sve optužene u ovoj aferi.

Značaj koji pridajemo sopstvenom životu je vrlo osetljiv na odnos drugih ljudi prema nama. Gore navedene osobe su u sredstvima javnog informisanja unapred osuđene, usled činjenice da im je određen pritvor, a najčešće pod izgovorom „istraživačkog novinarstva“. Njihovo pritvaranje je imalo za cilj pre svega da se pruži materijal medijima, te da se takav stav u javnosti učvrsti putem medijskih natpisa, a ne da se zaštiti istražni postupak. Drugim rečima osnovni cilj njihovih pritvaranja je bio taj da ti ljudi izgube ono što se u komunizmu zvala „građanska čast“, te je sam čin pritvora imao svrhu ocrnjivanja, dehumanizacije određene osobe. Radi boljeg razumevanja vredi podsetiti da su Vukajlovićeva i Knežević bili funkcioneri Demokratske stranke, a Goran Kljajević rođeni brat Marka Kljajevića koji je u vreme bratovljevog pritvaranja bio predsednik veća Specijalnog suda koji je vodio postupak za ubistvo Zorana Đinđića.

Onog trenutka kada istražni postupak postane javan, hapšenjem osumnjičenih za neko krivično delo, prestaje istraživačko novinarstvo, a nastaje medijski linč. Istraživačko novinarstvo je nužno i neophodno kao korektiv kada istražni organi iz jednog ili drugog razloga ne žele da istraže ili nemaju saznanja o određenim krivičnim delima. Međutim, kada započne istraga ona se vodi u skladu sa pravilima krivičnog procesnog prava, koje uključuju i zaštitu ljudskog dostojanstva, a ne prema pravilima informisanja javnosti, povećanja tiraža i dizanja političkog rejtinga. U suprotnom pravno uređen postupak postaje izgovor, pritvor politički instrument, a „informisanje javnosti“ difamacija ličnosti, sve u cilju „smrti u drugom kolenu“ odnosno gubitka građanske časti određenog lica, bez obzira na krajnji ishod sudskog postupka. Gubitkom časti, osećanja vrednosti sopstvenog života u odnosu prema drugima, udara se na smisao života pojedinca. Stavljanje žutih traka ili medijska hajka ima istu svrhu, dehumanizaciju određene osobe. U današnjoj Crnoj Gori izgleda da se javni delatnici, posebno u sferi medija, trude da čak i prevaziđu postignuća srpskih tabloida. Tako se u srpskim uslovima difamacija ograničavala na lice koje je pritvoreno, u crnogorskim se širi na čitave porodice.

Difamacija ljudskog bića znači svesti ljudsko biće na broj, osporiti mu najdublje ljudske vrednosti i privrženosti, uništiti volju za smislom života, kako nas uči Frankl, i to je bio prvi cilj onih koji su mu na kraju ubili majku, oca i brata00. Možda je Viktor Frankl gledao film „Anđeli garavog lica“, ali kad je pisao o svojim iskustvima verovatno nije mislio na Kegnija i kriminalca koji doživljava prosvetljenje usled prisustva svetog „neokaljanog“ lica, koje je otpustilo želju, sluša svoju savest i teži savršenstvu. Antologijski film „Zelena milja“ pokazuje da u demokratskim društvima čak i osuđenici na smrt imaju pravo na dostojanstvo. Uništavati dostojanstvo ljudima znači pripremati društvo na nova varvarstva, posebno ako se to čini putem sredstava javnog informisanja. U takvim uslovima pravda nestaje, a nastupa osveta, rečnikom čuvenog reditelja Sidnija Lumeta, dvanaest ljudi prestaju da budu porota i postaju gnevna rulja.

Vlatko Sekulović

izvor: https://www.aktuelno.me/kolumne/kad-se-javni-djelatnici-trude-da-prevazidju-postignuca-srpskih-tabloida

SLOBODNA VOJVODINA

Vasić: Otuđenje imovine Telekoma Srbija – ugovor se potpisuje do 31. decembra

Potpredsednica Dveri i kandidatkinja na parlamentarnim izborima Radmila Vasić upozorila je da “neprimećeno prolazi otuđenje imovine” preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija, kao što se sa komunalnim preduzećem Vodovod i kanalizacija prenosi imovina na “ćerku firmu Ski infrastructure doo Beograd”, saopštile su danas Dveri

Published

on

By

Imovina se prenosi bez naknade, na period od 10 godina, koji će se automatski obnavljati i posle 10 godina ukoliko ne bude prigovora, tvrdi Vasić.

„Da li je tačno da se ovim ugovorom, preduzeće Telekom Srbija odriče kompletne svoje imovine i na novoosnovano zavisno preduzeće prenosi kompletno zemljište koje služi za potrebe postavljanja antena, antenskih stubova, nosača, sistema prenosa, instalacija radio-baznih stanica, kao i druge telekomunikacione i pripadajuće opreme i uređaja, sa kompletnom navedenom i pripadajućom opremom“, upitala je ona.

Vasić je ocenila da se predizborni period koristi da se ugovor potpiše do 31. decembra, navodeći da je imala uvid u ugovor kojim firma Ski infrastructure doo, bez saglasnosti Telekoma, može da podnese Ugovor nadležnim organima radi pribavljanja propisanih dozvola ili saglasnosti i upisa prava zakupa u katastarske ili druge javne knjige.

„Da li ste i kada obavestili zaposlene u Telekomu Srbija i sindikate ovog preduzeća da je ovo način da otpustite više hiljada zaposlenih u ovom preduzeću, jer će posle realizacije ovog ugovora o potpunom otuđenju imovine ostati bez posla“, upitala je Vasić.

izvor: https://n1info.rs/vesti/izbori-2023/vasic-otudjenje-imovine-telekoma-srbija-ugovor-se-potpisuje-do-31-decembra/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Kostreš (LSV) u Marker razgovoru: Bez promene u Vojvodini nema ni promena u Srbiji, saradnja sa SNS je zatvoreno poglavlje (VIDEO)

Bez Vojvodine i bez promene u Vojvodini nema ni promena u Srbiji, rekao je predsednik Lige Socijaldemokrata Vojvodine – Vojvođani Bojan Kostreš u emisiji Marker Razgovor. Kostreš je rekao i da je u biti njihove političke ponude to da treba promeniti sistem odlučivanja, da nikakve saradnje sa Srpskom naprednom strankom (SNS) neće biti, ali da je LSV spremna da sarađuje sa onim političkim organizacijama koje Srbiju vide kao građansku, sekularnu, decentralizovanu i evropsku državu

Published

on

By

“Bez vojvođanske skupštine i bez pobede evropskih snaga u Vojvodini nema ni mogućnosti da se Srbija transformiše u normalnu evropsku zemlju”, kaže Kostreš i dodaje da Vojvodina trenutno nije u fokusu.

“Mislim da je to smišljena akcija vladajuće partije. Zato su izbori u Vojvodini zakazani u poslednjem momentu i zato će vojvođanska kampanja biti toliko kratka i zato je naš cilj da je vratimo u fokus, jer bez nas nema ni borbe za očuvanje vojvođanskog načina života”, rekao je on.

Kostreš smatra da je neraspisivanje izbora u opštinama Vojvodine i to što se održavaju vanredni pokrajinski izbori, stvar taktike.

“Kada ste razdvojili lokalne i pokrajinske izbore, vi ste praktično u Vojvodini smanjili interesovanje birača, jer je izvesno da bi vladajuća koalicija izgubila deo lokalnih samouprava. Vladajuća koalicija nije pružila nijedan rezultat. Zato mi insistiramo da se u Vojvodini razgovara, jer imamo samo obećanja. Dosta nam je toga da se Vojvodine sete samo kada su raspisani izbori”, kaže Kostreš. 

Vojvođanski način života – to je ono što LSV najčešće potencira u svom programu. Kostreš obrazlaže da je reč o očuvanju multikulturalnosti.

“Vojvodina je Evropa u malom, to je multietnička i multikulturalna zajednica. Svako ko je u Vojvodinu došao, on je sa sobom doneo ono najbolje što ima. Baš zbog toga je ona toliko lepa i dobra. Mi to želimo da sačuvamo. Želimo da Vojvodina bude evropski most između Srbije i Evrope i da ono što ima, da to prenesemo i na ostale krajeve Srbije”, kaže Kostreš.

Na komentar da su šest godina bili u koaliciji sa SNS u Novom Sadu, Kostreš odgovara da je došlo do smene generacija i da nema više sedenja na dve stolice. 

“Mi smo građanska, proevropska, regionalistička stranka, koja se po mnogo čemu ne slaže da vrednostima koje zastupa SNS. To poglavlje naše istorije smo zatvorili. Spremni smo da sarađujemo sa svim onim političkim organizacijama koje prihvataju Vojvodinu kao politički faktor, koje žele da Srbija postane deo Evrope”, kaže Kostreš.

Objašnjava da je u biti njihove političke ponude to da treba promeniti sistem odlučivanja. 

“Mi smo došli u situaciju da jedan čovek odlučuje o svemu. Treba spustiti nivo odlučivanja na građane, znači decentralizacija. Regionalne uprave treba da donose regionalne programe, a zna se o čemu država vodi računa. Kroz jaku i bogatu Vojvodinu, može da bude samo jaka i bogata Srbija”, ocenio je on.

Optužbe o tome da LSV zagovara otcepljenje Vojvodine vidi kao zlonamernost ili nerazumevanje.

“Sve što želimo je da Vojvodina upravlja svojim resursima i Vojvođani odlučuju o svojim sudbinama. Sve to želimo i za Beograd. Želimo i za sve ostale delove Srbije”, kaže Kostreš. 

“Možda mi nismo dobro komunicirali sa ljudima, stalno se misli da mi želimo da otcepimo Vojvodinu. Ona jeste neodvojivi deo Srbije”, dodaje sagovornik Marker razgovora.

Kostreš dodaje da je bilo propusta dok su bili deo vlasti, ali da će greške biti promenjene.

“Ono gde smo mi grešili i što nismo pobedili ni na jednim izborima jeste što smo sebi dozvoljavali luksuz da budemo mlađi partner i što nismo mogli da diktiramo uslove”, kaže on.

Govoreći o komunikaciji sa ostatkom opozicije, naročito po pitanju kontrole izbornog procesa, dodaje da je ona negde bolja, negde slabija, ali da su spremni da sarađuju sa svima.

“Mi ne smemo sebi da dozvolimo luksuz još jednih sumnjivih izbora. Treba jasno razgovarati i o funkcionerskoj kampanji”, smatra on.

Osvrnuvši se na probleme i blokade poljoprivrednika, ali i obustava rada radnika Pošte, Kostreš kaže da ne postoje pravni mehnizmi kojima bi se njihovi problemi rešili jer je Vojvodina obesmišljena, ali postoje ljudski mehanizmi.

“Da sam premijer Vojvodine, ja bih stao na čelo tih ljudi. Seo bih sa njima i rekao im da živimo njihove probleme. Kad je poljoprivreda Vojvodine u problemu, to se linearno prenosi. Prva stvar, moramo vratiti Vojvodini ingerencije, drugo, dok to ne uradimo zajedno ćemo se boriti sa ljudima tamo gde se odluke donose”, dodaje Kostreš.

Na pitanje kako će rešiti probleme nasilja, ali i govora mržnje u Vojvodini, Kostreš odgovara da je neophodno razgovarati sa ljudima.

“Ako budemo čuvali naši međuljudske i komšijske odnose, ako budemo rekli da je vrednost što neko priča drugim jezikom ili ide u drugu crkvu, drugog je zavičaja, to je danas Vojvodina i to moramo da očuvamo”, zaključio je Kostreš.

Izvor: Insajder

izvor: https://insajder.net/teme/kostres-u-marker-razgovoru-bez-promene-u-vojvodini-nema-ni-promena-u-srbiji-saradnja-sa-sns-je-zatvoreno-poglavlje-video?amp=1

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Kostreš: Za suštinsku decentralizaciju Srbije, od 5 dinara koje uplati u državni budžet, Vojvodini se vrati samo dinar

Predsednik stranke Vojvođani – LSV Bojan Kostreš je kazao da Vojvođani na izbore izlaze s programom čiji je cilj da ostvari suštinsku decentralizaciju Srbije

Published

on

By

On je kazao da će to Vojvodini omogućiti da se novac koji uplaćuje u republički budžet ravnomerno vraća pokrajini i lokalnim samoupravama, ostavljajući trećinu u državnom budžetu, saopštila je ta stranka.

Ocenio je, prilikom predaje potpisa Pokrajinskoj izbornoj komisiji za listu „Vojvođani – Liga socijaldemokrata Vojvodine-Vojvođani, Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara, Zajedno za Vojvodinu – Bojan Kostreš“, da je Vojvodina evropski motor Srbije.

„Od pet dinara koje uplati u državni budžet, Vojvodini se vrati samo jedan dinar! Zato zaostajemo, poljoprivreda stagnira, plate su male, a naši mladi odlaze“, naveo je Kostreš.

On je, po pitanju izbora za poslanike u Narodnoj skupštini, kazao da će podržati listu koja za cilj ima promenu režima i zalaže se za proevropsku, pristojnu i normalnu Srbiju, ali bez zanemarivanja Vojvodine.

Odluka o podršci republičke liste biće objavljena u naredim danima, dodao je Kostreš.

izvor: https://nova.rs/vesti/politika/kostres-za-sustinsku-decentralizaciju-srbije-od-5-dinara-koje-uplati-u-drzavni-budzet-vojvodini-se-vrati-samo-dinar/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Iznajmljuju Fondu PIO vilu za 50.000 evra mesečno, a ugovorom garantuju otplatu kredita

Preduzeće “Marneks” vlasnik je predratne vile na Dorćolu u kojoj je Fond PIO zakupio poslovne prostorije za šta od proletos plaća mesečno skoro 50.000 evra. Ugovor o zakupu sa Fondom PIO, koji je sklopljen u oktobru 2022, “Marneks” je ove godine iskoristio kao garanciju za otplatu kredita vrednog oko dva miliona evra

Published

on

By

Zbog renoviranja svoje zgrade na Novom Beogradu, Fond PIO privremeno je beogradsku filijalu proletos preselio na Dorćol, u predratnu vilu prvog gradonačelnika Beograda Vlade Ilića. S obzirom da je predviđeno da na ovoj lokaciji ostane do sledećeg leta, Fond PIO će samo za najam dati bar 600.000 evra – ako se renoviranje završi na vreme.

A pomenuta vila je od prošlog veka do danas promenila više vlasnika – od prvog gradonačelnika, preko Geneksa, visokog funkcionera Jugoslovenske levice, stranke, pa sadašnjeg vlasnika, preduzeća Marneks, koji je upravo ugovor o najmu sa Fondom PIO založio kao – garanciju za kredit banke od dva miliona evra.

„Zbog potrebe adaptacije i rekonstrukcije zgrade Fonda na adresi Bulevar umetnosti br. 10, Fond je zakupio poslovni prostor u Venizelosovoj ulici br. 31. Cena zakupa iznosi 19 evra, bez PDV, po kvadratnom metru, u dinarskoj protivvrednosti na dan fakturisanja po srednjem kursu NBS, što mesečno ukupno iznosi 48.477,36 evra“, navodi se u odgovoru Fonda PIO fonda koji je, u junu ove godine, potpisao predsednik Fonda Relja Ognjenović, u zvaničnom odgovoru na poslaničko pitanje, o čemu je N1 već pisao.

Direktno.rs

Podsetimo,  u aprilu ove godine Fond PIO je saopštio da se, zbog neophodne rekonstrukcije objekta, od srede, 26. aprila 2023. godine, „služba Filijale za grad Beograd 1, privremeno izmešta iz Bulevara umetnosti 10 na Novom Beogradu, na novu adresu – Venizelosova 31 na Dorćolu“.

„Rekonstrukcija se obavlja kako bi se obezbedili bolji uslovi za korišćenje usluga i ostvarivanje prava osiguranika i korisnika, kao i bolji tehnički uslovi za rad zaposlenih“, naveo je tada Fond PIO.

A u Venizelosovoj 31 u Beogradu (što je nekadašnja Ulica Đure Đakovića) nalazi se vila koja je bila dom industrijalca i prvog gradonačelnika Beograda Vlade Ilića

Ovo zdanje sa svečanim ulaznim tremom, jonskim kapitelima, ornamentikom nad prozorima predstavlja, kako je pisao Danas –  jedno od najistaknutijih ostvarenja beogradske međuratne arhitekture.

Po završetku Drugog svetskog rata Iliću je, kao „narodnom neprijatelju i ratnom profiteru“ zbog navodne saradnje sa okupatorom, rešenjem tadašnjih vlasti oduzeta sva imovina. Tako je, u prvim posleratnim godinama, ova porodična vila Vlade Ilića pripala preduzeću Generaleksport, da bi posle skoro 50 godina Geneks prodao ovu kuću putem oglasa Nenadu Đorđeviću, visokom funkcioneru Jugoslovenske levice (JUL).

Đorđević je zatim ovo zdanje poklonio svojoj partiji, pa je ono postalo sedište političara ove ideologije. Međutim, kasnije je ova vila, poseća Danas, postala predmet sudskih sporova između partijskih kolega. Sporovima oko imovine priključili su se i naslednici prvobitnog vlasnika, a na kraju spor je rešen u Đorđevićevu korist.

Čija je vila

Danas, prema podacima dostupnim pretragom u eKatastru (detalje možete pogledati ovde), ova vila korisne površine 611 kvadrata, u vlasništvu je beogradskog preduzeća „Marneks“, čiji je vlasnik i direktor Mikonja Rašković.

Preduzeće nema zaposlenih, a prošle godine je ostvario poslovni prihod od 15 miliona dinara, ali i neto gubitak od četiri miliona dinara.

Godinu pre, „Marneks“ je poslovao sa profitom od 128 miliona dinara – tada su poslovni prihodi bili svega tri miliona dinara, ali su „ostali prihodi“ knjiženi u iznosu od 140,6 miliona dinara.

„Marneks“ je registrovan za nespecijalizovanu trgovinu na veliko, a u katastru je upisan i kao nosilac prava korišćenja na zemljištu u Venizelosovoj 31.

Međutim, u katastru se navode i brojne zabeležbe, nastale u periodu od 2015. do 2022. godine, među kojima su i zabeležbe pokretanja spora za utvrđivanje prava na nepokretnosti.

Marneks d.o.o. Beograd je učestvovao u više sudskih sporova, i kao tuženi, i kao tužilac.

Nekoliko sporova Marneks je vodio sa preduzećem za hotelijerstvo i ugostiteljstvo Licej doo, čiji je vlasnik Nikola Đorđević, a direktori Nikola i Nenad Đorđević.

Dva spora – za sticanje bez osnova, odnosno neosnovano bogaćenje iz 2015. i 2019 – vredna su 1,7 milijardi dinara i 1,65 milijardi dinara.

Preduzeće Licej doo i danas se vodi na adresi – Đure Đakovića 31 Beograd (sadašnja Venizelosova 31), dakle na adresi na kojoj se nalazi predratna vila prvog beogradskog gradonačelnika.

A preduzeće Marneks d.o.o, koje je upisano kao vlasnik zgrade i parcela na adresi Venizelosova 31 u Beogradu – registrovano je na potpuno drugoj, novobeogradskoj adresi.

Ugovor sa Fondom PIO kao zaloga za kredit

Preduzeća koja se zadužuju kod banke za otplatu kredita često garantuju uspostavljanjem zaloge na nekom predmetu ili pravu.

Nije neuobičajeno da firme za kredit garantuju upravo nekim potraživanjima koja će tek naplatiti  u narednom periodu.

Upravo to je slučaj i sa firmom Marneks d.o.o, koja je pod zalogu kod AIK banke stavila „sadašnja i buduća potraživanja koje ima prema Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora od 24. oktobra 2022. godine … i budućim eventualno zaključenim aneksima ugovora o zakupu“.

Osnovni iznos obezbeđenog potraživanja je, kako se navodi, 1,65 miliona evra, dok je maksimalni iznos potraživanja 2,145 miliona evra.

Zaloga je u registar upisana 30. marta 2023, a potraživanje banke, prema podacima iz registra, dospeva 1. decembra 2026. godine.

Ovi podaci ne moraju nužno da znače da je Marneks sa Fondom PIO sklopio ugovor o zakupu na upravo toliki iznos – od 1,65 ili 2,145 miliona evra.

Propisi, naime, predviđaju da se osnovni iznos obezbeđenog potraživanja ustanovljava na osnovu saglasnosti volje dve ugovorene strane, u ovom slučaju – banke i preduzeća koje se zadužuje.

Konkurs za gradnju u Venizelosovoj

Portal Gradnja.rs u julu prošle godine objavio je da je održan „pozivni jednostepeni, projektni konkurs za lokaciju u Venizelosovoj ulici u Beogradu održan u periodu od 6. maja do 13. juna 2022. godine. Naručilac konkursa je kompanija Marneks doo., a organizator i sprovodilac beogradski Urbanistički centar.

Na učestvovanje u konkursu pozvana su tri arhitektonska tima, a žiri je izabrao projekat Studija OBE.

„Rešenje je koncipirano na način da poštuje širi kontekst i novi pravac razvoja lokacija uz Venizelosovu ulicu, kao i industrijsko nasleđe ovog kraja u pogledu upotrebe materijala, dok stvara okvir za očuvanje objekta hotela Admiral, bez pokušaja da se isti podražava u samom rešenju novih objekata. Autorski stav je, navodi žiri, jasan, likovno i funkcionalno prikazan – predlog komercijalnih sadržaja prepoznao je potrebe okruženja, dok je predlog stambenog rešenja dao mogućnost da se kroz razradu fleksibilnog predloga isprate zahtevi tržišta“, navodi se na portalu Gradnja.rs.

Detaljna prezentacija sva tri projekta nalazi se na sajtu Urbanističkog centra.

izvor: https://n1info.rs/biznis/iznajmljuju-fondu-pio-vilu-za-50-000-evra-mesecno-a-ugovorom-garantuju-otplatu-kredita/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

YIHR tablom u Hrtkovcima podseća na Šešeljeve zločine

Povodom nove optužnice za nepoštovanje suda protiv Vojislava Šešelja i još četvoro članova SRS-a, aktivisti Inicijative mladih za ljudska prava postavili su table u Hrtkovcima sa ciljem da podsete javnost na zločine protiv čovečnosti za koje je osuđen lider Srpske radikalne stranke i ovogodišnji kandidat za mesto narodnog poslanika. Znakovi pored puta postavljeni su u blizini kuće ovog osuđenog ratnog zločinca koja je podignuta u ovom vojvođanskom mestu a koja je ništa drugo do omaž zločinu

Published

on

By

Kako se navodi u saopštenju te organizacije, odnosi između Srbije i Hrvatske nisu na zadovoljavajućem nivou što potvrđuje i poslednji primer proterivanja diplomata iz jedne odnosno druge zemlje. Neprijateljstva iz prošlosti koriste se kao oružje protiv svih koji se usude da grade nove oblike saradnje kao i odnose koji nisu zasnovani na šovinizmu.

„Na taj način je počela i ovogodišnja izborna kampanja kada su gradovi u Srbiji oblepljeni plakatima na kojima se opozicioni političari prikazuju u ustaškoj uniformi samo zbog činjenice da žele da grade dobrosusetske odnose za zemljama regiona“, poručuju iz ove organizacije.

Podsećaju ida je poslednji godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije ka EU ukazao je na izostanak istinske posvećenosti istrazi i donešenju presuda u predmetima za ratne zločine uz naznaku da je tempo u procesuiranju značajno usporen poslednjih godina. Izveštaj naglašava i da veliki broj medija i političkih stranaka nastavlja da daje podršku ratnim zločincima kao i njihovo prisustvo u javnom prostoru u kom neometano šire govor mržnje. Sa druge strane, politički progon i pritisci usmereni ka onima koji se bune protiv veličanja ratnih zločinaca i poricanja zločina ne jenjavaju.

Juče objavljeni izveštaj Dunje Mijatović, komesarke za ljudska prava Saveta Evrope potvrđuje glavni nalaz YIHR Srbija tokom izborne kampanje 2022. godine u Srbiji, da je negiranje ratnih zločina postala strategija političara za opstanak na vlasti.

Predizbornom koalicijom sa Srpskom radikalnom strankom za decembarske lokalne izbore, vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) na do sada neviđen način normalizuje kampanju zastrašivanja i zločine protiv čovečnosti nad hrvatskim stanovništvom u Hrtkovcima, poručuju iz Inicijative. Podsećaju i da prethodni nalozi Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove za hapšenje i izručenje Vjerice Radete i Petra Jojića, takođe članova Srpske radikalne stranke, još uvek nisu izvršeni.

YIHR ističe da ne čudi koalicija SNS i SRS, imajući u vidu ranije izjave predstavnika SNS-a poput Aleksandra Martinovića, ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, od 4. jula ove godine kada je u Narodnoj skupštini Srbije negirao da je Šešelj osuđen za ratne zločine i tom prilikom izjavio da “nijedan Hrvat nije proteran iz Hrtkovaca”.

„U utorak 21. novembra navršilo se 32 godine od ratnog zločina na poljoprivrednom dobru Ovčara, kod Vukovara. U noći između 20. i 21. novembra 1991. godine, više od 200 hrvatskih vojnika, civila, ranjenika, bolesnika i ratnih zarobljenika izvedeno je iz Vukovarske bolnice, a zatim mučeno i na kraju streljano od strane pripadnika JNA i paravojnih jedinica, među kojima su bili i šešeljevci. Za ratni zločin na Ovčari pred MKSJ osuđeni su oficiri JNA Mile Mrkšić i Veselin Šljivančanin, danas član Glavnog odbora SNS-a“, podsećaju iz YIHR.

Dodaju da svi politički akteri u izbornoj kampanji imaju obavezu da postupaju dostojanstveno i da se uzdrže od zapaljivih ratnohuškačkih izjava kojima se vređaju žrtve bilo koje nacionalnosti. Dužnost svih učesnika u izbornoj trci je da o dobrosusedskim odnosima i normalizaciji od kojih nam zavisi budućnost razmišljaju i tokom svoje politčke kampanje, što je u ostalom i sastavni deo evropskog puta na kom se Srbija nalazi.

„Zloupotreba patnje žrtava kako bi se potpirivao nacionalizam kod birača, poricanje zločina i normalizacija političkog angažmana osuđenih ratnih zločinaca predstavlja ideološku pripremu novog cikulsa ratnog nasilja. Godišnjica zločina na Ovčari pravi je povod za izraz poštovanja prema žrtvama ratnih zločina od strane izbornih lista u Srbiji“, zaključuje se u saopštenju YIHR.

(Autonomija, foto:YIHR)

izvor: https://autonomija.info/yihr-tablom-u-hrtkovcima-podseca-na-seseljeve-zlocine/

Continue Reading

SLOBODNA VOJVODINA

Vojvođani LSV: Vlast se ponaša kao da ljudi ne žive u Vojvodini

Stranka Vojvođani LSV ocenila je danas da je najnoviji primer centralizacije Srbije podela novogodišnjih poklon vaučera deci do 19 godina i zaposlenima u obrazovnom sektoru u Beogradu u vrednosti od po 6.000 dinara

Published

on

By

Članica Predsedništva Vojvođani LSV Aleksandra Marković Maleš ocenila je u saopšteju za javnost da je to još jedan primer “sramne politike centralizacije” i zanemarivanja interesa građana koji ne žive u glavnom gradu Srbije.

“Vlast se ponaša kao da ljudi ne žive u Vojvodini, Šumadiji ili Nišu. To ćemo promeniti. Ova vlast ne omogućava građanima jednake šanse. Posebno je loše što to radi i sa decom i mladima. Da Vojvođanima centralna vlast u Beogradu već godinama ne vraća samo mrvice od onog što uplate u budžet Srbije, stanje finansija u pokrajini bi bilo mnogo bolje”, ocenila je ona.

Dodala je da Vojvođani traže da se ono što se zaradi u Vojvodini “podeli na ravne časti – trećina državi, trećina Vojvodini, trećina gradovima i opštinama”.

(Autonomija/Beta)

izvor: https://autonomija.info/vojvodjani-lsv-vlast-se-ponasa-kao-da-ljudi-ne-zive-u-vojvodini/

Continue Reading

Trending